Artikel in Hallo! Nijmegen editie 2

 

‘Ook tijdens corona biedt TVN Zorgt betekenisvolle zorg’

In een tijd waarin alles anders is, focust zorgorganisatie TVN Zorgt júist op mensgerichte zorg, flexibiliteit en samenwerking. De coöperatie wil betekenisvol zijn voor iedereen van 0 tot 100-plus jaar in de regio die zorg of ondersteuning nodig heeft.

Bij binnenkomst in het kantoor van TVN Zorgt is het direct duidelijk: dit is een laagdrempelige organisatie met een open, transparante uitstraling.
En dat is precies wat TVN Zorgt wil zijn voor cliënten én samenwerkingspartners. Janneke van Gelder, zorgcoördinator, vertelt: “We spelen in op de zorgvraag en het leven van cliënten.
Doordat we een breed aanbod hebben en graag samenwerken met anderen, kunnen we daadkrachtig en snel zorg inzetten waar dat nodig is. Flexibiliteit is belangrijk.”

DIVERS AANBOD
Van wijkverpleging tot huishoudelijke hulp, van dagbesteding tot jeugdbehandeling en nog veel meer. TVN Zorgt is een echte allround zorgaanbieder. Janneke legt uit: “We bieden verschillende vormen van zorg die binnen de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg valt. Dat is dus heel divers. Dit doen we bij mensen thuis, maar ook op locatie. Zo hebben we verschillende dagbestedingslocaties, buitenschoolse opvang en logeeropvang voor jongeren.”

VERBINDEN
Als coöperatie wil TVN Zorgt zoveel mogelijk samenwerken. “Dat wat wij niet kunnen, kunnen anderen wél. En andersom. We willen ons gevoel voor zorg graag delen met partijen die er hetzelfde instaan.” Ook bij cliënten zoekt TVN Zorgt naar verbinding, bijvoorbeeld binnen het netwerk of de wijk. Door samenhang te creëren en de omgeving van de cliënt aan te spreken, worden ook problemen als eenzaamheid aangepakt.

INVLOED CORONA
De coronapandemie heeft TVN Zorgt voor heel wat uitdagingen gesteld in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld op organisatorisch vlak. “Bij de wijkverpleging zien we dat het een stuk drukker is nu. Doordat we hier in de regio gezamenlijk het ‘Coronateam’ hebben opgezet, geeft dat ook weer ruimte. Dit betekent dat cliënten met COVID-19 naar het speciale team kunnen en dat geeft rust in de wijkteams. De scholen zijn dicht. Dat betekent meer druk thuis, waardoor de balans in een gezin onder druk kan komen te staan. Dit vraagt om flexibiliteit bij onze medewerkers. Gelukkig hebben we ons goed kunnen aanpassen. We zoeken naar creatieve oplossingen om toch de juiste zorg te kunnen blijven bieden. We begeleiden jongeren bijvoorbeeld meer thuis in plaats van op locatie of proberen met beeldbellen het contact te houden. We blijven nauw betrokken bij cliënten en signaleren waar zij behoefte aan hebben, zodat we daarop kunnen inspelen. Juist nu.”

Aanbevolen berichten