Buitenschoolse opvang

BSO+ bij TVN Zorgt

Wat is buitenschoolse opvang (BSO)

Naast Zorg Binnen Onderwijs, verpleging & verzorging en begeleiding bij kinderen thuis, biedt TVN Zorgt ook buitenschoolse opvangBij de BSO wordt er gewerkt in een groep maar altijd vanuit de individuele behoefte van het kind. Het vaste team van enthousiaste begeleiders is veelal ook werkzaam als medewerker Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) op de Werkenrodeschool en/ of St. Maartenschool.  

Het hanteren van een vaste dag structuur draagt bij aan een voorspelbare en veilige omgeving. De BSO biedt structuur door zoveel mogelijk te werken in vaste groepen en met vaste begeleiders. De aangeboden activiteiten en de indeling van de groep sluiten aan bij het niveau en de belevingswereld van uw kind. Gedurende de BSO (mid)dagen wordt gewerkt met actuele thema’s zoals seizoenen, feestdagen of thema’s waar de kinderen in de klas op de Werkenrodeschool of St. Maartensschool mee werken. 

Er wordt gewerkt vanuit een ruime bezetting van één begeleider op drie kinderen. Daarnaast wordt het vier-ogen-principe gehanteerd, waarbij er altijd minimaal twee begeleiders aanwezig zijn op de groep. 

Voor wie is de buitenschoolse opvang?

TVN Zorgt heeft twee locaties buitenschoolse opvang; BSO En-joy is er voor kinderen op de st. Maartensschool en BSO Move voor kinderen op de WerkenrodeschoolDe meeste kinderen hebben een JW of WLZ beschikking (op PGB basis of vanuit Zorg in Natura), van waar uit de zorg vergoed wordt.  

  • Op alle schooldagen van 14.30 uur tot ongeveer 17.30 uur.
  • In de vakanties bij genoeg aanmeldingen (9.00 uur -17.00 uur).

Hoe werken wij?

  • Indien u uw kind aanmeldt voor de BSO En-joy of BSO Move zal de coördinerend begeleider met u kijken wat uw kind fijn vindt om te doen en welke zorg en begeleiding uw kind nodig heeft;
  • We werken in een groep, maar altijd vanuit de behoefte van het kind;
  • Indien uw kind nog geen indicatie of beschikking heeft, kan de coördinerend begeleider u informeren over de weg naar een mogelijke beschikking of indicatie;
  • Indien uw kind gebruik maakt van de BSO en u meldt uw kind niet of minder dan 24 uur van tevoren af, dan zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. 
Buitenschoolse opvang
bso-en-joy

Wilt u meer informatie over buitenschoolse opvang?

Coördinerend begeleiders BSO En-joy & BSO Move

Dieke Zeegers & Marjo van der Burgt
085 071 2810
bsoenjoy@tvnzorgt.nl
bsomove@tvnzorgt.nl

bso-move
  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager