Vacatures

Werken binnen of met TVN Zorgt

Werken bij TVN Zorgt betekent: Samen vanuit vertrouwen en in openheid de zorg vormgeven. Ieder vanuit en met zijn eigen kracht om van daaruit de cliënt te kunnen zien in zijn context en aan te kunnen haken bij dat wat betekenisvol is.  Op dit moment hebben wij een aantal vacatures.

1. Ambulant begeleider / Onderwijs (de Brouwerij) 

 

2. Verzorgende 3IG/ (wijk)verpleegkundige in de wijk (niveau 3,4 en 5/6)

 

3. Helpende (wijkverpleging)

 

4. Ambulant begeleider volwassenen / expertise begeleiding senioren (ZZP)

 

5. Ambulant begeleider volwassenen / expertise psychiatrie (ZZP)

 

Kantoortuin van TVN Zorgt Nijmegen van de Havestraat 82

TEAM

Bij TVN zorgt werken we met betrokken, deskundige en verantwoordelijke zorgverleners. We stellen cliënten en mantelzorger centraal en gaan uit van hun wensen, zorgbehoeften en mogelijkheden. We werken volgens de uitgangspunten van positieve gezondheid en presentie.

OVER ONZE COÖPERATIE

MISSIE

TVN Zorgt wil samen vanuit vertrouwen en in openheid de zorg vormgeven, ieder van en met zijn eigen kracht om van daaruit de cliënt te kunnen zien in zijn context en aan te kunnen haken aan dat wat betekenisvol is.

VISIE

Onze visie is dat we flexibel kunnen denken en handelen met een betrokken houding naar cliënt en netwerk. We maken de zorg passend op de hulpvraag; de vraag vanuit de mens in zijn context is leidend en niet de mogelijkheden van de organisatie.

LEES MEER