Financiering van de zorg

Over de ondersteuning bij indicatie en financiering van zorg en begeleiding door TVN Zorgt

TVN Zorgt heeft als visie flexibel en betrokken te zijn. Daarom heeft TVN Zorgt verschillende contracten met zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten.

Eigen bijdrage

Voor zorg of begeleiding vanuit de Wmo of Wlz betaalt u (vanaf 18 jaar) een eigen bijdrage. Deze betaalt u aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage uit zal vallen. TVN Zorgt brengt geen aanvullende kosten in rekening voor de diensten die wij leveren op basis van indicatie, beschikking of subsidie. Voor sommige afdelingen binnen TVN Zorgt geldt wel dat er een kleine vergoeding in rekening wordt gebracht bij te laat afmelden. Indien dit ook geldt voor de zorg die u ontvangt wordt u hierover mondeling én schriftelijk geïnformeerd. 

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Voor ondersteuning bij de aanvraag van een indicatie of beschikking kunt u, naast dat wij u graag informeren, ook gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij kan helpen om vragen te formuleren en/of keuzes te maken. Er zijn verschillende organisaties die u hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld:

tvn-zorgt-62-cr

Met wie is TVN Zorgt gecontracteerd

Zorgverzekeringswet (Zvw)

TVN Zorgt heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ
 • CZ
 • DSW
 • Menzis
 • Zilveren Kruis
 • VRZ
 • Caresq

Jeugdwet

TVN Zorgt is gecontracteerd voor de gemeenten:

 • Regio Rijk van Nijmegen (Nijmegen, Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook & Middelaar en Wijchen)
 • Regio Centraal Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Wageningen, Westervoort en Zevenaar)
 • Regio Noordoost-Brabant (Land van Cuijk, Bernheze, Boeke, Boxtel, ‘s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel, Maashorst en Vught)
 • Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel).

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

TVN Zorgt is gecontracteerd voor de gemeenten:

 • Regio Rijk van Nijmegen (Nijmegen, Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook & Middelaar en Wijchen)
 • Gelderland Centraal (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rijnwaarden, Wageningen, Westervoort en Zevenaar)
 • Brabant Noordoost-Oost (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad, Mill & St. Hubert, Oss en St. Antonius)

Wet langdurige zorg (Wlz)

TVN Zorgt is gecontracteerd met Zorgkantoor VGZ voor het bieden van zorg vanuit de Wlz voor de volgende regio’s:

 • Nijmegen (Beuningen, Buren, Culemborg, Gennep, Berg & Dal, Heumen, Mook & Middelaar, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West Maas & Waal, Wijchen, Wets Betuwe)
 • Noordoost Brabant (Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Maasriel, Mill & St. Hubert, Oss, ’s Hertogenbosch, Sint Antonius, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught, Zaltbommel, Meierijstad)

Daarnaast heeft TVN Zorgt een contract met Zorgkantoor Menzis voor de regio Arnhem.

Hoe kunt u financiering voor de zorg aanvragen?

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Via een sociaal wijkteam bij u in de buurt kunt u een beschikking voor Zorg in Natura (ZIN)  of een Gebonden Budget (PGB) aanvragen.

Jeugdwet

Via een sociaal wijkteam bij u in de buurt voor Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). aanvragen. U kunt ook ZIN ontvangen via een verwijzing van uw (huis)arts of behandelaar.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanuit de basis­verzekering wordt verpleging en persoon­lijke verzorging vergoed in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). U kunt bij uw verzekeraar terecht voor de aanvraag van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u langdurig (zeer) intensieve zorg nodig heeft kunt een aanvraag doen voor een Wlz-indicatie bij het CIZ. U kunt hier een aanvraag doen voor Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget(PGB). 

Mocht u meer willen weten over de wetten in de zorg klik dan hier voor een uitgebreide brochure van KansPlus.

De PGB tarieven van coöperatie TVN Zorgt 2023 kunt u hier downloaden.

Financiering per aanbod van TVN Zorgt

Verpleging en Verzorging Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Wijkteams TVN Zorgt
Zorg in de laatste levensfase
Specialistische zorg voor mensen met ALS
Hulp bij het Huishouden Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Hulp bij het Huishouden van TVN Zorgt
Begeleiding 0 tot 100+ Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Ambulant team
Zorgpioniers
Zichtbaar in Zicht
Zorgdivers
Apollis Zorg
Bruis
IGGA
Ziggy Sperlings
Axepeditie
Glimlach Consult
Groepsbegeleiding Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Apollis Zorg
Buitengewoon Logeren
Bewegen in het Bos
Zorg Binnen Onderwijs Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Jeugd (voorheen Kind Care)
Dagbesteding Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Pluk de vruchten
Glimlach Consult
Logeren Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Buitengewoon Logeren
Behandeling jeugd Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
Zonpraktijk
Buitenschoolse opvang Zvw Wlz Wmo Jeugdwet
BSO en-joy