Coöperatie

Coöperatie TVN Zorgt

Samen in beweging

TVN Zorgt bestaat 30 jaar en we staan voor goede zorg die flexibel en betrokken vormgegeven is.
We werken graag samen en geloven in mensen die deskundig zijn en een drive hebben om iets te betekenen of iets op te zetten. Samen kunnen we het landschap van zorg creëren zoals de praktijk en ons samen leven daar om vraagt. Dat willen we ondersteunen. En dat doen we als coöperatie. Samen met onze wijkteams, die vol passie werken aan een hoog professionele betrokken zorg. En samen met onze ambulante teams, die vanuit de mens in zijn context telkens kijken hoe eigen kracht van mensen in samenspel met anderen tot zijn recht kan komen, zodat het voelbaar is en betekenisvol kan zijn.

Onze coöperatie: Samen vanuit verbinding

We geloven in de visie van positieve gezondheid en presentie. Aanhaken en contact maken; dat is het uitgangspunt van de relatie van zorg, waarbij je samen op weg kunt zijn naar het voelen van je zijn in je eigen context.

Zelfstandig verbonden

Vanuit het coöperatieve gedachtegoed willen we wat vanuit samen gevormd kan worden en wat bijdraagt aan goede zorg (structuren) of verbetering in het samen leven, mee vorm geven. We hebben daartoe eigen teams gevormd en werken met samenwerkingspartners om mooie zorg en initiatieven die waardevol zijn voor mensen te initiëren, ontplooien en te borgen.  

Actief zorg

TVN Zorgt werkt samen met Actief Zorg en we hebben dit geformaliseerd in een lidmaatschap in de coöperatie. We zien kansen om vanuit de samenwerking meer initiatieven mogelijk te maken en om meer mogelijkheden te hebben om de continuïteit van zorg te borgen.

uithangbord van TVN Zorgt in de van de Havestraat 82 in Nijmegen

Al glory comes from daring to begin.
Eugene F. Ware