Begeleiding thuis van 0 tot 100+

Ambulante begeleiding, overdag en ’s nachts

Wat is ambulante begeleiding?

Soms lukt het niet om problemen zelf of met hulp uit uw omgeving op te lossen. Vanuit TVN Zorgt kunnen wij ondersteuning bieden zodat u weer uw regie krijgt over uw eigen leven.

Het kan gaan om ondersteuning op verschillende vlakken, als u door problemen de grip op uw dagelijks leven kwijt bent of deze dreigt te verliezen. Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging.  Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden, helpen bij het aanbrengen van structuur of het op orde houden van administratie.

  • De ambulante begeleiding bieden wij bij u thuis.
  • We maken de zorg passend op uw hulpvraag.
  • De ambulante begeleiding is gericht op het versterken van uw eigen kracht zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.
  • Ambulante, individuele begeleiding kan gecombineerd worden met groepsbegeleiding.

Voor wie is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, verslavingsproblemen, verstandelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.

  • Volwassenen
  • Gezinnen
  • Kinderen

Hoe werken wij?

  • We werken vanuit de presentiebenadering en de principes van Positieve gezondheid.
  • U stelt samen met uw begeleider een plan op waarin wordt beschreven wat uw wensen en doelen zijn. Uw begeleider ondersteunt u vervolgens om stapsgewijs deze wensen en doelen te bereiken.
  • We hebben geen wachtlijst.

Wilt u meer informatie over ambulante begeleiding?

Wie biedt nog meer ambulante begeleiding vanuit TVN Zorgt:

Volwassenen en Jeugd:

Specifiek Jeugd:

Cultuursensitief (Volwassenen en Jeugd):

Kenniscentrum AD(H)D en ASS en Optimum Zorg zijn onderaannemer van TVN Zorgt voor regio Nijmegen e.o. en SOC Nederland voor regio Centraal Gelderland.