Verpleging en Verzorging bij u in de buurt

Wijkteams in Nijmegen

TVN Zorgt heeft verschillende wijkteams door heel Nijmegen.

Wij zijn 24 uur bereikbaar.

Kleine teams

Wij werken met kleine, betrokken teams van betrokken, deskundige en verantwoordelijke zorgverleners. Wij stellen u en uw mantelzorger centraal en gaan uit van uw wensen, zorgbehoeften en mogelijkheden.

We werken volgens de principes van Positieve Gezondheid

Het doel van onze zorg is dat u uw leven zo goed mogelijk kunt inrichten en uw eigen keuzes kunt maken. Bij het leveren van onze zorg werken wij zo nodig ook samen met andere organisaties om zo de hoogst mogelijke zorgkwaliteit te leveren.

ALS team

Het ALS team van TVN Zorgt is een zelforganiserend team binnen TVN Zorgt. Wij bestaan uit BIG geregistreerde verpleegkundigen en verzorgenden die allemaal geschoold en ervaren zijn op het gebied van ALS/PSMA-zorg.

Team Palliatieve zorg

TVN Zorgt biedt mensen die ongeneeslijk ziek zijn passende zorg aan huis. Deze zorg is gericht op mensen met een beperkte levensverwachting en heeft als doel dat zij zo goed mogelijk afscheid kunnen nemen van het leven. Dit doen we onder andere door het bestrijden van pijn en lichamelijk discomfort, het bieden van emotionele ondersteuning en het ontlasten van familie en naasten.

Henny vertrouwenspersoon TVN Zorgt Nijmegen op de fiets in de tuin

Wilt u meer weten over verpleging en verzorging door onze wijkteams?

Zorgcoördinator wijkverpleging ZVW /WLZ
Inge Diks en Marga Jeuken
024 – 354 06 08
i.diks@tvnzorgt.nl
m.jeuken@tvnzorgt.nl

  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager
CONTACTFORMULIER

Voor vragen en opmerkingen:

Niet goed te lezen? Verander woord. captcha txt