Missie en visie

De missie en visie van TVN Zorgt

Missie

TVN Zorgt wil samen vanuit vertrouwen en in openheid de zorg vormgeven, ieder van en met zijn eigen kracht om van daaruit de cliënt te kunnen zien in zijn context en aan te kunnen haken aan dat wat betekenisvol is.

 

Visie

Onze visie is dat we flexibel kunnen denken en handelen met een betrokken houding naar cliënt en netwerk. We maken de zorg passend op de hulpvraag; de vraag vanuit de mens in zijn context is leidend en niet de mogelijkheden van de organisatie.

TVN Zorgt is een coöperatie. Vanuit alle zorgprofessionals die werken bij en via onze coöperatie is er een verbinding met een breed scala aan professionele achtergronden en krachten; het is daarom ook dat ons aanbod in een passend zorgarrangement te bieden is en op een breed terrein ligt.

Innovatief: door vanuit een respectvolle houding samen te werken met cliënt, het netwerk, andere organisaties heb je de mogelijkheden om het juiste te doen, te initiëren of geïnspireerd te raken om buiten de kaders iets te ontwikkelen.

Duurzaam: we zijn ons bewust dat we als zorgorganisatie een maatschappelijke functie hebben.  We willen goede zorg bieden in een veilige omgeving, waarbij duurzaamheid een belangrijk aspect is. Medewerkers worden door middel van een fietsplan  en leenfietsen op kantoor, gestimuleerd om gebruik te maken van een fiets. In onze zorgtuin werken we vanuit de permacultuurvisie. Wij geloven in een circulaire samenleving en proberen dit ook in onze maatschappelijke initiatieven en inzet van zorgtechnologie tot uiting te laten komen. Een voorbeeld hiervan zijn een maatjesproject en de inzet van beeldbellen. Voor 2023 willen wij het thema duurzaamheid verder uitwerken en concretiseren.

TVN Zorgt werkt vanuit de principes van Positieve Gezondheid en Presentie.

Klik op Play voor een indruk van TVN Zorgt in 30 seconden.

Positieve gezondheid

TVN Zorgt hanteert de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber, omdat vanuit deze benadering het accent niet ligt op ziekte maar op mensen zelf,  op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
Machteld Huber