Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen van TVN Zorgt

Onze Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. Schepers
  • Dhr. Theeuwes
  • Dhr. Wentzel
  • Mw. Trommelen (voorzitter)

De Raad vergadert volgens een vast vergaderschema.

TVN Zorgt heeft een Raad van Commissarissen om toe te zien op het realiseren van de doelstellingen, missie en visie van TVN Zorgt. Dit doen zij vanuit betrokkenheid op afstand, dichtbij als het moet. Zij dragen hiermee zorg voor de kwaliteit, transparantie en continuïteit van zorg van onze organisatie.

Wij werken volgens de laatste uitgangspunten van Good Governance.

vergaderruimte kantoor van TVN Zorgt Nijmegen ook voor raad van commissarissen