Bewonersinitiatief van jongvolwassenen met een lichamelijke beperking

Mindset Wonen

Wat is Mindset Wonen?

Mindset Wonen is het bewonersinitiatief voor mensen met een lichamelijke beperking waar wij als TVN Zorgt 21-24 uurszorg leveren. De bewoners zijn jongvolwassenen die de regie over hun leven en de zorg in eigen hand willen houden. Dit betekent dat alles zoveel mogelijk geregeld wordt door de bewoners. Bij Mindset Wonen is het belangrijk dat de zorg op een prettige manier geregeld is, zodat ieder individu een fijn en zelfstandig leven kan leiden. Zij onderscheiden twee typen zorg: de collectieve zorg en de individuele zorg.

Collectieve Zorg

Momenteel kopen zij collectief 21 uur per dag zorg in via TVN Zorgt. Wij zorgen ervoor dat er altijd, behalve tussen 20.00 en 23.00 uur, iemand aanwezig is op locatie voor (korte) onplanbare zorgmomenten. Wij helpen bijvoorbeeld bij toiletgang, het maken van transfers, het aangeven van spullen, eten of drinken of het aantrekken van een jas. Daarnaast is het in overleg mogelijk om (lichte) huishoudelijke taken uit voeren. Overdag is er een helpende (niveau 2) aanwezig vanuit TVN Zorgt. ’s Nachts is er een zorgverlener met minimaal niveau 3 aanwezig.

Individuele zorg

Naast de collectieve zorg, kopen bewoners hun individuele zorgmomenten in de ochtend- en avond zelf in (zoals in- en uit bed gaan, aan- en uitkleden en douchen) Om het financieel haalbaar te maken delen de meeste bewoners een PGB-er.

Taken assistentie collectieve zorg

De zorg is bedoeld voor onplanbare zorgmomenten gedurende de dag. Ook als andere PGB-zorgverleners aanwezig zijn, kan een zorgverlener van TVN ingezet worden als extra ondersteuning of om eventueel taken over te nemen:

 • Hulp bij toiletgang
 • Legen katheterzak
 • Hulp bij transfers (ook met tillift, sta-lift)
 • Hulp als iemand valt
 • Hulp bij jas aan- uitdoen
 • Spullen en kleding pakken, aanreiken, opruimen, oprapen van de grond
 • Spullen in tas in- en uitpakken
 • Lichte huishoudelijke taken (zoals vaatwasser in- en uitruimen, afwas, wasmachine in- en uitruimen, bed opmaken, evt. strijken
 • Drinken inschenken en aanreiken
 • Eten aanreiken/ klaarzetten/ opwarmen/ snijden/ verpakkingen openmaken
 • Hulp bij beoordelen van schriftelijke berichten (urgent of niet)
 • Op niet structurele basis: in en uit bed halen en aan- en uitkleden
 • Incidenteel: kort douchen
 • Bed verschonen

In de nacht gelden deze taken ook en kan een ritme van een bewoner bepalend zijn bij de inzet die nodig is van assistentie in de nacht; incidentele inzet kan dan soms wat vaker voorkomen als bijvoorbeeld iemand laat naar bed gaat en de eigen PGB assistent niet meer aanwezig is. Uitgangspunt is de eigen regie en daarbij op verzoek van de bewoner assistentie verlenen.

In de nacht kunnen ook verpleegtechnische handelingen niveau 3 gevraagd worden. Om dit professioneel in te kunnen zetten wordt gevraagd aan Mindset om de mogelijke taken waarvoor de assistentie in de nacht gevraagd kan worden inzichtelijk te maken bv bij het toedienen van medicatie. TVN Zorgt zorgt dan dat de zorgverleners in de nacht voldoen aan de bekwaamheidseisen.

Ongeplande versus geplande taken

De visie is dat we samen komen tot een passend takenpakket en inzet. Vanuit deze visie kunnen er ook geplande taken ontstaan zoals het ondersteunen in de huishoudelijke zorg of het overnemen van de PGB assistent. Uitganspunt bij geplande zorg is dat de medewerker wel weggeroepen kan worden. Dit stemmen we in dialoog af.

mindset

Wilt u meer informatie over Mindset Wonen?

Zorgcoördinator
Wendy de Bruijn
+31 6 41306076

w.debruijn@tvnzorgt.nl

 • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

  Louise de Jager