Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg – wijkverpleegkunde

Wat is palliatieve zorg

TVN Zorgt biedt mensen die ongeneeslijk ziek zijn passende zorg aan huis. Deze zorg is gericht op mensen met een beperkte levensverwachting en heeft als doel dat zij zo goed mogelijk afscheid kunnen nemen van het leven. Dit doen we onder andere door het bestrijden van pijn en lichamelijk discomfort, het bieden van emotionele ondersteuning en het ontlasten van familie en naasten.

Voor wie is palliatieve zorg

U krijgt palliatief terminale zorg als uw behandelend arts verwacht dat u niet langer dan drie maanden te leven heeft. De palliatieve zorg blijft beschikbaar, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. De wijkverpleegkunde bespreekt samen met u hoeveel zorg u nodig heeft en wat passend is.

Wat biedt TVN Zorgt

TVN Zorgt heeft teams die bestaan uit ervaren en deskundige wijkverpleegkundigen met ervaring in de terminale thuiszorg, Hospice zorg, intensive care zorg en geestelijke / spirituele zorg. Wij zetten onze deskundigheid en professionaliteit met hart en ziel in voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. Dit kan tot 24 uur per dag. Op deze manier willen we het mogelijk maken dat u ondanks de intensieve zorg die nodig is, toch thuis kunt sterven.

TVN Zorgt heeft de beschikking over pompen en kan in samenwerking met de huisarts morfine pijnbestrijding en palliatieve sedatie verzorgen.

Handreiking Palliatieve Zorg

TVN Zorgt heeft een Handreiking Palliatieve Zorg ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld voor zowel (zorg)professionals als cliënten en hun naasten.

Deze handreiking is gebaseerd op ”Domein 2: Structuur en proces” van het Landelijke Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. TVN Zorgt houdt de overige domeinen aan om de standaard kwaliteit van de palliatieve zorg de definiëren.

 

TVN Zorgt is deelnemer van het netwerk PaTz Palliatieve Thuiszorg

Financiering en vergoedingen TVN Zorgt

Wilt u meer informatie over Palliatieve zorg?

Zorgcoördinator wijkverpleging
Inge Diks en Marga Jeuken
024 – 354 06 08
i.diks@tvnzorgt.nl
m.jeuken@tvnzorgt.nl

Buiten kantooruren, voor verwijzers, voor palliatief terminale zorg:
085 – 808 20 23

  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager