Behandeling jeugd

Behandeling jeugd

Wat is Basis GGZ behandeling Jeugd?

Behandeling jeugd binnen de Basis GGZ is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met sociale en emotionele problemen. Binnen de BGGZ behandeling kan er diagnostiek (volgens de DSM-V) en/of  (een kortdurende) behandeling worden geboden aan het kind/de jongere en zijn of haar gezin. 

De behandeling wordt geboden door een GZ-psycholoog (regiebehandelaar) of vindt deels plaats onder diens verantwoordelijkheid.

Voor wie is Basis GGZ behandeling Jeugd?

Behandeling binnen de Basis GGZ Jeugd is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) psychische stoornis (volgens de DSM-V) en/of gezinsproblematiek.  Veel voorkomende (of daaraan gerelateerde) problematiek bij kinderen en jeugdigen die binnen de BGGZ behandeling kunnen krijgen zijn: 

 • Ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD en Autisme;
 • Angststoornissen/angstklachten/fobische klachten;
 • Depressieve klachten/negatief zelfbeeld;
 • Gedragsproblemen/emotieregulatieproblemen;
 • Sociale problemen/pestverleden
 • Gezinsproblemen (bv. ouder-kind relatie problemen, echtscheiding gerelateerde problemen).

Welke behandelvormen kunnen onder andere geboden worden in de Basis GGZ?

 • Gezinsbehandeling/gezinstherapie (geheel gezin, ouder-kind, ouders, siblings);
 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Steunend-structurerende therapie;
 • Non verbale of ervaringsgerichte therapie (fysiek, creatief. spel);
 • Training/therapie gericht op het vergroten van vaardigheden (bv. weerbaarheid, sociale vaardigheden)
 • Groepstherapie.

Onderaannemers

Vanuit TVN Zorgt zijn Zonpraktijk en Relatietherapie Nijmegen aangesloten om behandeling jeugd te verzorgen.

Hoe werkt Zonpraktijk?

 • Je kunt terecht voor psychologische behandeling, kortdurende psychotherapie, gezinstherapie, partnerrelatie-therapie en psychomotorische therapie.
 • Bij de behandeling van kinderen/jongeren is het uitgangspunt dat ouders verantwoordelijk blijven voor de zorg/opvoeding van hun kind en maximaal worden betrokken bij de behandeling. De wijze waarop dat gebeurt wordt bepaald in nauwe afstemming met ouders en kind/jongere. 
 • Om de indicatie tot diagnostiek en/of behandeling te kunnen stellen wordt een intakegesprek gedaan voorafgaand aan de behandeling. Vervolgens wordt met kind/jongere en ouders een behandelplan opgesteld waarin de doelen voor behandeling staan. Uitgangspunt daarbij is de vragen van kind/jongere en ouders.  Er wordt in het behandelplan concreet aangegeven welke werkwijze gehanteerd wordt. 
 • Bij een behandeltraject wordt eens per 3-6 maanden geëvalueerd en wordt zo nodig  het behandelplan bijgesteld. Bij het afsluiten van de behandeling wordt een eindverslag gemaakt met een beschrijving van de inzet, het proces en de resultaten van de behandeling.
 • We streven naar een behandelduur van maximaal een jaar. 
 • Klik hier voor actuele wachttijden.

Hoe werkt Relatietherapie Nijmegen?

 • Je kunt terecht voor gezinstherapie, individuele systeem therapie, partnerrelatie therapie, relatie- en systeemtherapie bij autisme.
 • In het kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe gezinstherapie een positieve bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem. Als ieder het hierover eens is worden er vervolgafspraken gemaakt.
 • De eerste paar sessies worden besteed aan een gezinsonderzoek om te kijken welke verbanden er zijn tussen de wijze waarop de gezinsleden met elkaar omgaan, de overtuigingen, de gezinnen van herkomst en de ervaren problemen.
 • Naar aanleiding van het gezinsonderzoek wordt een behandelplan opgesteld, waarna het therapietraject kan starten.
 • Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd en wordt het traject zo nodig bijgesteld.
TVN Zorgt Behandeling jeugd aanbod

Zonpraktijk

Praktijkadres:
Van Ambestraat 1 te Bemmel

06 – 444 744 13
info@zonpraktijk.nl

Relatietherapie Nijmegen

Praktijkadres:
Jonkheer van Grotenhuisstraat 20 te Groesbeek

06 – 273 44 302
info@relatietherapie-nijmegen.org

 • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

  Louise de Jager