Klachten

Een klacht is ook een advies.

Niet tevreden over onze zorg of begeleiding ?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij TVN Zorgt en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie, voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij TVN Zorgt dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Start het gesprek over uw klachten

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken.

Wanneer de betreffende zorgverlener als ZZP-er werkzaam is voor TVN Zorgt, dan kunt u uw klacht rechtstreeks richten aan de klachtenfunctionaris van de klachtenregeling van deze zorgverlener. De zorgverlener kan u hierover informeren.

In overige gevallen kunt u zich richten tot de klachtenfunctionaris van TVN Zorgt via 024 – 354 06 08 of info@tvnzorgt.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Klachten voorleggen aan geschillencommissie

Mocht u vinden dat TVN Zorgt uw klacht niet naar uw tevredenheid op heeft gelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. TVN Zorgt is aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. U kunt het reglement van de geschillencommissie opvragen via het kantoor. 

Ook kunt u het volledige klachtenreglement hier downloaden:

Klachtenreglement-TVN-Zorgt

 

Klachtenjaarverslag 2020

In 2020 heeft TVN Zorgt vier klachten ontvangen van cliënten, twee klachten vanuit de wijkverpleging en twee klachten vanuit de volwassenen begeleiding. Klik  hier voor een samenvatting van de klachten en de afgesproken verbetermaatregelen.

Er zijn geen klachten gemeld bij de geschillencommissie.

Een vrouw met paraplu als metafoor voor klachten over TVN Zorgt

Contactformulier

Heb je vragen? Een opmerking? Een tip?
Wil je meer informatie over de organisatie van TVN Zorgt?

Vul je gegevens in en wij behandelen je mail in vertrouwen en zo snel mogelijk.

CONTACTFORMULIER

Voor vragen en opmerkingen:

Niet goed te lezen? Verander woord. captcha txt