Klachten

Een klacht is ook een advies.

Niet tevreden over onze zorg of begeleiding ?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij TVN Zorgt en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie, voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij TVN Zorgt dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Start het gesprek over uw klachten

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken.

Wanneer de betreffende zorgverlener als ZZP-er werkzaam is voor TVN Zorgt, dan kunt u uw klacht rechtstreeks richten aan de klachtenfunctionaris van de klachtenregeling van deze zorgverlener. De zorgverlener kan u hierover informeren.

In overige gevallen kunt u zich richten tot de klachtenfunctionarissen van TVN Zorgt via 024 – 354 06 08 (Manci van Gogh en Lieke Kamphuis) of klacht@tvnzorgt.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Als u uw verhaal liever (eerst) wilt bespreken met iemand van buiten de organisatie, dan kunt u ook altijd een gesprek aanvragen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Klachten voorleggen aan geschillencommissie

Mocht u vinden dat TVN Zorgt uw klacht niet naar uw tevredenheid op heeft gelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. TVN Zorgt is aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. U kunt het reglement van de geschillencommissie opvragen via het kantoor. 

Ook kunt u de volledige klachtenregeling hier downloaden:

Klachtenregeling TVN Zorgt

Klachtenjaarverslag 2023

In 2023 heeft TVN Zorgt 2 officiële klachten ontvangen van cliënten. Klik hier om te lezen waar deze klachten betrekking op hadden en welke lessen we hieruit hebben geleerd.

dsc07589-edit