Klachten

Een klacht is ook een advies.

Niet tevreden over onze zorg of begeleiding ?

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij TVN Zorgt en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie, voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij TVN Zorgt dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Start het gesprek over uw klachten.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met de zorgcoördinator. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot onze klachtenfunctionaris:

Rita van Hulst
024 – 354 06 08
r.vanhulst@tvnzorgt.nl

Klachten voorleggen aan geschillencommissie

Indien het behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren.

Ook kunt u het volledige klachtenreglement hier downloaden:

Klachtenreglement-TVN-Zorgt

Een vrouw met paraplu als metafoor voor klachten over TVN Zorgt

Contactformulier

Heb je vragen? Een opmerking? Een tip?
Wil je meer informatie over de organisatie van TVN Zorgt?

Vul je gegevens in en wij behandelen je mail in vertrouwen en zo snel mogelijk.

CONTACTFORMULIER

Voor vragen en opmerkingen:

Niet goed te lezen? Verander woord. captcha txt