Verpleging & verzorging

Verpleging en verzorging via TVN Zorgt

Wat is verpleging en verzorging?

Soms lukt het niet om zelf alle dagelijkse handelingen zoals douchen en aankleden zelf of met hulp uit uw omgeving op te lossen. Ook kan het zijn dat u verpleegkundige zorg nodig heeft bijvoorbeeld omdat u een wond heeft, ziek bent  of een beperking heeft. Vanuit TVN Zorgt kunnen wij die verpleging en verzorging bieden zodat u weer uw regie krijgt over uw eigen leven. 

Voor wie is verpleging en verzorging?

  • Voor iedereen van 0 tot 100+ die het nodig heeft als aanvulling op eigen zelfredzaamheid en om langer thuis te kunnen blijven wonen.
  • We kunnen die zorg bieden vanuit de zorgverzekeringswet (ZVW), vanuit de wet langdurige zorg (WLZ) en vanuit de jeugdwet (JW).
  • We bieden ook palliatieve zorg en hebben een gespecialiseerd ALS team. 

Wat kunt u verwachten

  • Als u zorg nodig heeft komt een wijkverpleegkundige bij u langs en zal samen met u vaststellen welke zorg u nodig heeft. Ook kan de wijkverpleegkundige verder kijken dan uw directe zorgvraag en, vanuit wat voor u betekenisvol is, bespreken wat kan bijdragen aan uw gevoel van welzijn en gezondheid. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden, of doorverwijzen. Samen met u kijken zij naar wat in uw situatie het beste past.
  • Bij een zorgvraag  stelt u samen met de wijkverpleegkundige een zorgplan op waarin wordt beschreven wat uw wensen en doelen zijn. De zorg wordt geboden vanuit kleine, wijkgerichte teams. Een wijkteam van TVN Zorgt bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Elk wijkteam kan alle vormen van verpleging en verzorging bieden.
  • Doordat de teams klein zijn, heeft u te maken met een kleine groep zorgverleners en wordt er een persoonlijke en vertrouwde zorgrelatie met u opgebouwd. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt het wijkteam ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijkse leven. Het wijkteam gaat met u in gesprek over uw wensen, behoeften en mogelijkheden. Het is belangrijk om te bespreken wat u zelf nog kunt en zelf wil blijven doen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft en de regie houdt over uw leven. We werken daarbij ook zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen omgeving: uw familie of uw sociale netwerk. Daarnaast kunnen we in overleg met u ook nauw samen met andere zorgverleners uit de buurt, zoals de huisarts, apotheek, fysiotherapeut en welzijnsorganisaties. Hier vindt u meer informatie over het wijkteam bij u in de buurt.
  • In de wijkverpleging (zorg via de zorgverzekeraar) werken we vanuit het kwaliteitskader.
  • Wij hebben geen wachtlijst.

Wilt u meer informatie over verpleging en verzorging?

Zorgcoördinator wijkverpleging
Lidia van der Sluijs en Marga Jeuken
024 – 354 06 08
l.vandersluijs@tvnzorgt.nl
m.jeuken@tvnzorgt.nl

Klik hier voor meer informatie over het wijkteam bij u in de buurt.

Thuiszorg M.O.C. en Baas Zorg zijn onderaannemer van TVN Zorgt voor wijkverpleging.