Zorg binnen onderwijs

Team Kind Care van TVN Zorgt

Voor wie is  Zorg Binnen Onderwijs

Veel kinderen met een beperking kunnen aan het onderwijs deelnemen zonder extra ondersteuning. Maar er is ook een groep kinderen die behoefte heeft aan extra individuele zorg  of begeleiding, waar de school niet in kan voorzien. U kunt hierbij denken aan kinderen met meervoudige beperkingen, kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).  Kind Care kan in dit stukje extra ondersteuning voorzien door middel van Zorg Binnen Onderwijs.

Wat houdt Zorg Binnen Onderwijs in?

We bieden kinderen zorg op maat, in nauw overleg met school en ouders. U kunt hierbij denken aan:

persoonlijke verzorging, zoals  

 • hulp bij eten en drinken
 • hulp bij verschoonmomenten of toiletgang
 • hulp bij bijvoorbeeld omkleden voor gym of hulp bij transfers.

 ondersteunende begeleiding , zoals 

 • het leren omgaan met de (spraak)computer, 
 • Stimuleren van gebruik ondersteunende gebaren en pictogrammen
 • rolstoel of andere hulpmiddelen  gebruiken
 • begeleiding bij gym, drama of muziekles
 • Individuele ondersteuning bij onderwijs gerelateerde activiteiten en vaardigheden
 • Uitvoeren en begeleiden van en bij revalidatiedoelen

Het is ook mogelijk om zorg binnen onderwijs te combineren met begeleiding thuis, zie hiervoor ook het Ambulant team van Tvn zorgtDaarnaast kan in sommige situaties gebruik worden gemaakt van de BSO Enjoy. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd op de Maartenschool

Team Kind Care

Zorg Binnen Onderwijs

Het team Kind Care van TVN Zorgt richt zich op de begeleiding en verzorging van kinderen binnen het onderwijs.  We werken met vaste begeleiders voor uw kind, zowel op school als thuis. De zorg coördinator is het vaste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en zorgverleners.

logo kindcare van TVN Zorgt

Wilt u meer informatie over Zorg Binnen Onderwijs?

Zorgcoördinator Kind Care
Janneke van Gelder
024 – 354 06 08
j.vangelder@tvnzorgt.nl

 • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

  Louise de Jager
CONTACTFORMULIER

Voor vragen en opmerkingen:

Niet goed te lezen? Verander woord. captcha txt