Zorg binnen onderwijs

ZBO bij TVN Zorgt

Voor wie is  Zorg Binnen Onderwijs

Veel kinderen met een beperking kunnen aan het onderwijs deelnemen zonder extra ondersteuning. Maar er is ook een groep kinderen die behoefte heeft aan extra individuele zorg  of begeleiding, waar de school niet in kan voorzien. U kunt hierbij denken aan kinderen met meervoudige beperkingen, kinderen met psychische problemen, gedragsproblemen of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). TVN Zorgt kan in dit stukje extra ondersteuning voorzien door middel van Zorg Binnen Onderwijs.

Wat houdt Zorg Binnen Onderwijs in?

We bieden kinderen zorg op maat, in nauw overleg met school en ouders/verzorgers. U kunt hierbij denken aan:

Persoonlijke verzorging, zoals:

 • Hulp bij eten en drinken;
 • Hulp bij verschoonmomenten of toiletgang;
 • Hulp bij bijvoorbeeld omkleden voor gym of hulp bij transfers.

Ondersteunende begeleiding, zoals: 

 • Het stimuleren en ontwikkelen van de zelfredzaamheid;
 • Rolstoel of andere hulpmiddelen  gebruiken;
 • Stimuleren van zelfstandigheid bij zelfzorgactiviteiten (bijv. aankleden);
 • Individuele ondersteuning om het deelnemen aan onderwijs mogelijk te maken;
 • In schoolpraktijk toepassen van getrainde revalidatiedoelen.

Het is ook mogelijk om zorg binnen onderwijs te combineren met begeleiding thuis, zie hiervoor ook het Ambulante team van TVN ZorgtDaarnaast kan in sommige situaties gebruik worden gemaakt van de BSO. BSO En-Joy is gevestigd op de St. Maartenschool. en BSO Move is gevestigd op de Werkenrode School. Ook is het mogelijk om Verpleegkundige Kindzorg in te zetten tijdens Zorg Binnen Onderwijs.

Team Jeugd van TVN Zorgt

De verschillende teams van TVN Zorgt richten zich op de begeleiding en verzorging van kinderen binnen het onderwijs.  We werken met vaste begeleiders voor uw kind, zowel op school als thuis. De zorg coördinator is het vaste aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en zorgverleners.

Jongen met pony bij Zorg Binnen Onderwijs van TVN Zorgt Nijmegen

Wilt u meer informatie over Zorg Binnen Onderwijs?

Coördinerend begeleiders St. Maartenschool – Werkenrode School – De Kom

Dieke Zeegers & Marjo van der Burgt
085-0712810
zbo@tvnzorgt.nl

 • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

  Louise de Jager