Cliëntenraad

TVN Zorgt werkt samen met de Cliëntenraad

Stem van de cliënt

Onze Cliëntenraad bestaat uit een groep mensen uit de regio Nijmegen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de cliënten van TVN Zorgt. Deze groep heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over zaken die van belang zijn voor cliënten. Ook volgt de Cliëntenraad ons beleid en belangrijke beslissingen op de voet. De groep is hierdoor als het ware de stem van de cliënt.

De Cliëntenraad houdt zich bezig met de kwaliteit van de zorg en vergadert minimaal 4 keer per jaar. Aan de hand van een agenda worden ontwikkelingen besproken en ontstaan ideeën voor verbetering.

Klik hier voor inzage in het volledige reglement van de cliëntenraad.

Heeft u vragen voor de Cliëntenraad of interesse in deelname aan deze raad?

Neem dan gerust contact op met de voorzitter:

Mw. Louise de Jager
Telefoon: 06-49324355
Mail: louisedejager61@hotmail.com.

Afgevaardigde jeugd: Wencke Mommers

U mag ook altijd Monique Aarntzen (directeur zorg) benaderen bij vragen via M.aarntzen@tvnzorgt.nl

kleurrijke bos bloemen in groene vaas op tafel bij TVN Zorgt