Vertrouwenspersoon

TVN Zorgt werkt samen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Hij of zij gaat altijd vertrouwelijk met de informatie om. Er is een geheimhoudingsplicht. Ieder kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten:

Voor volwassenen:

Marianne van Doorn
06 – 41 38 68 11
vdmarianne51@gmail.com

 

Voor jongeren tot 18 jaar: 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van TVN Zorgt.

Wat kan de vertrouwenspersoon van AKJ voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met je zorgverlener of de zorg coördinator van TVN Zorgt, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief of bij een gesprek met TVN Zorgt.

 Zo bereik je het AKJ

 

Onafhankelijk vertrouwenspersoon voor medewerkers:

Marianne van Doorn
06 – 41 38 68 11
vdmarianne51@gmail.com

Vertrouwenspersoon van TVN Zorgt medewerkers en volwassenen
Logo AKJ voor onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugd