Vertrouwenspersoon

TVN Zorgt werkt samen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Hij of zij gaat altijd vertrouwelijk met de informatie om. Er is een geheimhoudingsplicht. Ieder kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten:

Voor volwassenen:

Marianne van Doorn
06 – 41 38 68 11
vdmarianne51@gmail.com

 

Voor jongeren tot 18 jaar: 

Over Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang
Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van TVN Zorgt.

Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang:   

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

 

Onafhankelijk vertrouwenspersoon voor medewerkers:

Marianne van Doorn
06 – 41 38 68 11
vdmarianne51@gmail.com

Vertrouwenspersoon van TVN Zorgt medewerkers en volwassenen
jeugdstem_logo
adviespunt_logo