ONS AANBOD

TVN Zorgt is er voor:

Mensen met tijdelijke lichamelijke problemen (bijvoorbeeld na een operatie)

Mensen met langdurige lichamelijke problemen (zoals bijvoorbeeld ALS)

Mensen met dementie

Mensen in hun laatste levensfase

Mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met opvoedingsvragen

Mensen met een psychische kwetsbaarheid

Ouders van kinderen met een beperking

Mantelzorgers

van 0 tot 100+ jaar.