Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding bij TVN Zorgt

Wat is groepsbegeleiding?

TVN Zorgt biedt naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding. De kracht van groepsbegeleiding is dat je kunt leren van en met elkaar! Het delen van kennis en ervaring kan bijdragen aan  het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

  • Bij groepsbegeleiding krijgt u of uw kind begeleiding op locatie.
  • Groepsbegeleiding vindt in het algemeen plaats in een vaste groepssamenstelling.
  • Bij groepsbegeleiding staan uw persoonlijke doelen centraal.

Voor wie is groepsbegeleiding?

  • Volwassenen met een lichte tot matige psychische kwetsbaarheid (De Gelukzoeker)
  • Volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek (Apollis)
  • Kinderen in leeftijd van 7 t/m 18 jaar met ontwikkelingsbeperking en/of gedragsproblematiek zoals autisme, ADHD, leerproblemen en aanverwante problematiek (Buitengewoon Logeren)
  • Kinderen van 8 t/m 12 jaar met problemen in de psychosociale ontwikkeling (Axepeditie).

Hoe werken wij?

  • We werken vanuit de presentiebenadering en de principes van Positieve Gezondheid.
  • U stelt samen met uw begeleider een plan op waarin wordt beschreven wat uw wensen en doelen zijn. Uw begeleider ondersteunt u vervolgens om stapsgewijs deze wensen en doelen te bereiken.

Wilt u meer informatie over groepsbegeleiding?

Wie biedt nog meer groepsbegeleiding vanuit TVN Zorgt:

Groepsbegeleiding voor volwassenen:

Groepsbegeleiding voor jongeren:

Bosatelier is onderaannemer van TVN Zorgt voor (Groeps)begeleiding.