Individuele- en groepsbegeleiding

Apollis Zorg

Apollis Zorg biedt psychische en praktische ondersteuning via TVN Zorgt, individueel en in groepsverband, ook in uw eigen taal. 

Apollis Zorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg die werkt. Onze missie is het verbeteren, preventie en herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.

Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving – sociaal netwerk. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Tevens willen wij cliënten de dienstverlening en zorg aanbieden in hun eigen taal en volgens hun waarden en normen. 

De kernwaarden van Apollis Zorg zijn: 

 • transparantie, 
 • diversiteit, 
 • verbindend, 
 • outreachend

Bijzonder aanbod: Groepsbegeleiding voor volwassenen

Apollis Zorg biedt sinds mei 2018 individuele- en groepsbegeleiding aan cliënten met psychiatrische / psychische problemen, schuldenproblematiek en overige problematiek (depressie, angst, psychose gevoeligheid, sociale angst, belemmeringen in sociaal context en aanpassing met samenleving, verstoord dag en ritme, eenzaamheid).

De cliënten die deelnemen aan de groepsbegeleiding hebben diverse achtergronden, culturen en leeftijden. De doelen zijn echter vrijwel hetzelfde, voor deze groep cliënten. 

In de groep komen de volgende thema’s aan de orde:

Lotgenotencontact: groepsgenoten delen in alle veiligheid elkaars ervaringen en geven vanuit hun eigen ervaringen tips, tops en advies. De groepsgenoten leren van elkaar.

 • Erkenning & herkenning:
  De groepsgenoten worden erkend door elkaar. Er wordt niet gediscrimineerd, veroordeeld, geïntimideerd en andere negatieve gedragingen in de groep gedaan. Lotgenoten hebben respect voor elkaars verhaal, religie, cultuur en kwetsbaarheden. Zij herkennen zich in elkaar en leren van elkaar om te gaan met hun eigen kwetsbaarheden.
 • Sociale vaardigheden:
  Met behulp van de groepsbegeleider leren de groepsgenoten sociale vaardigheden. Er wordt bijvoorbeeld samen gekookt en afgewassen. De groepsgenoten helpen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast worden er ook door middel van sport en spel geleerd. Zij leren vaardigheden aan die zij dagelijks kunnen toepassen.
 • Sociaal netwerk:
  Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het sociaal netwerk van de groepsgenoten. Dit wordt in thema – bijeenkomsten behandeld. De groepsgenoten maken bespreekbaar hoe zij contact maken met anderen en waar ze belemmert raken. Voor sommigen is dit vanzelfsprekend en zij geven voornamelijk tips en tops aan anderen en leren zij hoe zij hun huidige netwerk kunnen onderhouden.
 • Eigen regie en herstel:
  Er wordt in de groepsbegeleiding aandacht besteed aan ieder individu. De cliënten leren hun eigen ziektebeeld, beperkingen, kwetsbaarheden etc. De volgende stap is om te leren hoe zij hiermee om kunnen gaan. Onder begeleiding van groepsleider GGZ-Agoog leren de groepsgenoten herstellen van een terugval en/of voorkomen van een terugval door met groepsgenoten bespreekbaar te maken. 
 • Schaamte & comfortzone:
  De groepsgenoten leren in de groepsbegeleiding hun schaamte over hun kwetsbaarheden te doorbreken. In de groep is er sprake van een vertrouwen, loyaliteit, respect en wordt er gehoor gegeven aan ieders verhaal. De veiligheid en de ruimte wordt met begeleiding en de deelnemers van de groepsbegeleider gecreëerd.
 • Dilemma’s:
  In de groepsbegeleiding bespreken de deelnemers dilemma’s om advies van anderen te ontvangen hoe zij hiermee om kunnen gaan.
 • Sport & bewegen:
  In de groep is er ook aandacht voor lichamelijke gezondheid, naast de geestelijke gezondheid. Er wordt gesport o.a. fitness, wandeling in het park etc. Dit wordt samen met alle groepsgenoten gedaan.
 • Psychiatrie:
  Sommige cliënten in de groep komen uit (jarenlang) verblijf in een psychiatrische instelling. Hier wordt tijdens de themabijeenkomsten veel aandacht aan geschonken. De groepsbegeleider is een ervaren GGZ-agoog en biedt de groepsgenoten ondersteuning bij herstel. De groepsbegeleider legt regelmatig deze doelgroep signaleringsplan uit en heeft korte lijntjes met sociaal netwerk van de deelnemers, samenwerkingspartners o.a. sociaal wijkteams, Pro Persona, psychologen- en psychiaters etc.
 • Samen sterk tegen psychiatrische stigma:
  Deelnemers met ernstige psychiatrische aandoening (EPA) ervaren stigmatisering als de grootste barrière bij hun deelname aan de maatschappij en de arbeidsmark. Stigmatisering speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van structurele sociale achterstand van mensen met ernstige aandoeningen vergeleken met leeftijdsgenoten. (
  https://www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/stigma/). 

Groep Samen Sterk werkt samen tegen stigma en vergroot eigenwaarde en het terugnemen van eigen regie om deelname in maatschappij van de deelnemers te kunnen bevorderen. 

Deze punten worden gerealiseerd door inzet van de volgende activiteiten samen met de cliënten:

 • Sport: De cliënten sporten tijdens de groepsbegeleiding onder de begeleiding van de groepsbegeleider, sporten die o.a. worden gedaan zijn: fitness, yoga, wandeling en beweging  in de Goffertpark Nijmegen. 
 • Spel: tafeltennis, kaarten
 • Creativiteit: schilderen, kunst, muziek
Individuele- en groepsbegeleiding - Kleurrijk logo van Apollis Zorg

Wilt u meer weten over (groeps)begeleiding van Apollis Zorg?

Rizkalla Tuncay
06 – 52 78 63 07

info@apollis.nl

 • ‘’Door mijn slechte ervaringen in het verleden ben ik nu zeer getroffen door de werkwijze van Rizkalla Tuncay. Zijn manier van werken geeft zoveel vertrouwen en rust. Mijn zoon Wesley heeft een grote vooruitgang geboekt en hij ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.’’

  R. R.
 • Ik denk dat iedereen social work kan studeren maar als maatschappelijk werker ook de mensen weten te raken die ver zijn afgedwaald in het leven weet ik niet. Dat heeft Rizkalla (van Apollis) met zijn begeleiding wel bij mij voor elkaar gekregen. Bedankt gemeente Nijmegen dat jullie het mogelijk maken dat Rizkalla en zijn collega's het werk kunnen doen waar zij verdomd goed in zijn! (deel 1)

  Daniel
 • Zat ik 2 jaar en 3 maanden geleden nog verslaafd thuis met een stapel post en schulden die steeds hoger werd, ben ik nu ruim 2 jaar nuchter, zit al mijn post netjes in 1 la en heb ik bewind. Ik heb zelfs wat spaargeld voor het eerst in een lange tijd. Het contact met mijn psychiater kan niet beter en de band met mijn ouders is misschien nog wel hechter dan voordat ik begon te experimenteren met drugs. Als psychiatrisch patiënt zijnde ervaar ik dat ik sterker in het leven sta met passende maatschappelijke ondersteuning. Als ik naar de buitenlandse mensen kijk die ook deelnemen in de groep zie ik dat ook hun beter in het leven staan. Of het nu gaat om eenzaamheid, cultuurverschil, taal barrières of simpel weg hun draai te vinden in een vreemd land. (deel 2)

  Daniel