Zorg voor u

TVN Thuiszorg biedt zorg aan huis. Dat doen we op een professionele, flexibele en betrokken manier. 

Thuiszorg Noviomagum biedt alle zorg en begeleiding die thuis gegeven kan worden aan mensen met een PGB en particuliere cliënten.

Het ALS-team geeft deskundige ondersteuning aan mensen met de diagnose ALS, PLS of PSMA en hun mantelzorgers.

Dagbesteding in en om een groentetuin voor ouderen.

Dichtbij doen wat nodig is; Een brug van Klacht naar Kracht.
Specialistische (Ambulante) Begeleiding aan Volwassenen, Jeugd & Gezin

Zorg en begeleiding aan kinderen en ouders thuis, op school of in een instelling.

De Mantelzorgacademie ondersteunt mantelzorgers met informatie en adviezen. Hier ontmoeten mantelzorgers en professionals elkaar.

WE bieden ondersteuning en begeleiding op maat, afgestemd op uw situatie.

Geef uw mening!