Positieve Gezondheid

Kenniscentrum Positieve Gezondheid TVN Zorgt

Positieve Gezondheid bij TVN zorgt

Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2011) gaat over de manier waarop je omgaat met de dingen die op je pad komen. Gezondheid als een heel persoonlijke zaak dus.

Die persoonlijke manier van omgaan met levensgebeurtenissen vormt voor wijkprofessionals bij TVN zorgt de ‘sleutel’ om samen met de wijkbewoner aan de slag te gaan.

In ons werk als wijkprofessional komen we beroepshalve veel bij mensen wiens leefsituatie een uitdaging is of wordt. In de visie op gezondheid Positieve Gezondheid kijken we naar iemands wens en mogelijkheid om naar eigen inzicht zijn of haar leven te blijven leven, inclusief de ziekte of beperking die diegene op zijn/haar pad vindt.

Hoe doe je dat? Met respect voor alles wat er is op het moment in iemands leven, als wij – misschien tijdelijk – onze intrede doen. Door steeds samen met de wijkbewoner te koersen op waarop iemand naar toe wil in zijn/haar leven.

 

Gespreksinstrument / Spinnenweb

Het Gespreksinstrument Positieve Gezondheid, het ‘spinnenweb’ is een praktisch hulpmiddel om het gesprek aan te gaan. Het spinnenweb is ook voor onszelf als professional te gebruiken om na te gaan ‘hoe jij er bij zit’ in je leven.

In dit filmpje is te zien hoe het spinnenweb wordt gebruikt en wat de voordelen er van kunnen zijn in de praktijk, vanuit een huisartsenpraktijk.

 

Toepassen Positieve Gezondheid

Persoonlijke invulling van gezondheid houdt zich niet aan een bepaald vakgebied, zoals wij als professionals dat kennen. Een levensbrede kijk op en aanpak van zorg en begeleiding is wenselijk. We werken interprofessioneel waarbij we gezamenlijk optrekken in (informele) zorg, begeleiding en diensten. Als afzonderlijke professionals hanteren we allemaal hetzelfde perspectief, namelijk dat van de cliënt.

Een paar voorbeelden van vrijwilligersorganisaties waarmee TVN Zorgt samenwerkt:

Zingeving: Centrum Ontmoeting in Levensvragen

Meedoen: De Kentering

Dagelijks functioneren: Maatjesprojecten/Deelwinkel

Kwaliteit van Leven: Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Lichaamsfuncties: Sterker Sociaal Werk

Mentaal welbevinden: Zelfregiecentrum Nijmegen

 

Salutogenese

Deze kennis gaat over leefregels die iemand kan toepassen om gezond te blijven of te worden. Letterlijk vertaald betekent salutogenese ‘oorzaken van gezondheid’. Het staat tegenover het begrip pathogenese (ontstaan van ziekte), waarmee professionals tot voor kort werden opgeleid. Salutogenese vormt de brug tussen preventie en behandelen. Leefstijlcoaching en preventie worden steeds meer opgenomen in de diverse vakgebieden van de wijkprofessional.

 

Meer lezen/kijken/luisteren/doen:

Vul het gespreksinstrument (spinnenweb) PG voor jezelf in op: https://mijnpositievegezondheid.nl/

En kijk op https://www.iph.nl/ voor meer informatie over Positieve Gezondheid

Voor meer informatie en training in werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid kunt u ook terecht bij TVN zorgt. Mail uw vraag naar positieveinfo@tvnzorgt.nl

spinnenweb-1024×1024