Verpleegkundige Kindzorg

Verpleegkundige zorg voor kinderen

Wat is verpleegkundige kindzorg? 

TVN Zorgt levert verpleegkundige zorg bij kinderen (<18 jaar) op school en in de thuissituatie.

Wat is verpleegkundige kindzorg op school?

Verpleegkundige kindzorg op school houdt in dat (kinder)verpleegkundigen leerlingen verpleegkundige zorg geven, die ze nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. Het kan dan gaan om dagelijkse zorg bijvoorbeeld m.b.t. sondevoeding geven of insuline toedienen. Daarnaast zijn de (kinder)verpleegkundigen ook de achterwacht op school voor spoedzorg, bijvoorbeeld bij epileptische aanvallen. Een van de scholen waar TVN Zorgt actief is in de verpleegkundige kindzorg is op de st. Maartensschool, waar we werken vanuit de verpleegpost De Pleister. Bij Werkenrode school wordt de zorg gegeven vanuit de medische post.

Voor wie is de verpleegkundige kindzorg op school?

Gezamenlijk met een coördinerend begeleider wordt afgestemd óf en hoe de verpleegkundige zorg gegeven en gefinancierd kan worden; vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZVW (Zorgverzekeringswet). De school kan deze zorg niet financieren, maar dit kan vanuit een indicatie of beschikking die het kind of jongere heeft. Indien er nog geen indicatie is kan een onafhankelijk cliëntondersteuner of kan TVN Zorgt u advies geven over hoe deze aangevraagd kan worden. TVN Zorgt kan zorg en begeleiding bieden vanuit de Jeugdwet, ZVW en Wlz, zowel Zorg in Natura (ZIN) als zorg vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Hoe werken wij op school?  

Uw kind wordt aan een verpleegkundig contactpersoon gekoppeld, de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV-er). De taak van een EVV-er is de overkoepelende zorg rondom uw kind in combinatie met de zorg van De Pleister te monitoren. Zij dient als aanspreekpunt voor u. De EVV-er wordt aangesteld voor het lopende schooljaar.

Verpleegkundige kindzorg thuis

Het is mogelijk om verpleegkundige kindzorg thuis te bieden, eventueel in combinatie met begeleiding thuis. Gezamenlijk met een coördinerend begeleider wordt afgestemd óf en hoe de verpleegkundige zorg gegeven en gefinancierd kan worden; vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of ZVW (Zorgverzekeringswet).

logo-kindvpk

Wilt u meer informatie over Verpleegkundige Kindzorg?

Coördinerend verpleegkundige kindzorg 

Gerda van Kampen                        085 – 0712 815

verpleegkundigekindzorg@tvnzorgt.nl

Team ambulant Jeugd              085 – 0712 810

  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager