Reguliere en gespecialiseerde (ambulante) begeleiding op maat

Zorgdivers

Begeleiding op maat

Zorgdivers is een zorgaanbieder die begeleiding op maat biedt vanuit de WMO en WLZ. Het gaat hierbij om reguliere en gespecialiseerde (ambulante) begeleiding. Wij stemmen onze begeleidingstrajecten af op de specifieke behoeften van de zorgvrager. Belangrijke aspecten zijn samenwerking en ontwikkeling van eigen kracht. Zorgdivers is een ervaren multiculturele onderneming die ook bekend is met de dagelijkse praktijk (bijv. de straatcultuur). Onze begeleiders zijn gedegen opgeleid, hebben jarenlange ervaring en hebben verschillende achtergronden. Hierdoor beheersen zij de fijne kneepjes van het vak.

Praktisch, doelgericht en eigen kracht

Wij werken samen met de zorgvrager, op een praktische en doelgerichte manier aan het verbeteren of stabiliseren van de situatie. Hierbij zetten we de zorgvrager en zijn/haar systeem zoveel mogelijk in de eigen kracht(empowerment). Onze begeleiders hebben daarbij nauw contact met naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. Om aan te sluiten bij onze zorgvragers werken wij pragmatisch en hanteren wij geen 9 tot 5 mentaliteit.

Netwerk van Zorgdivers

Zorgdivers is een onderdeel van TVN Zorgt, werkt samen met diverse andere organisaties. We hebben adequate kennis van de sociale kaart in Nijmegen en omgeving. Wanneer wij niet de gepaste zorg kunnen bieden, wordt er op een deskundige wijze doorverwezen naar het juiste zorgaanbod.

Begeleiding op maat - Logo Zorgdivers

Contact met Zorgdivers

06 – 15 96 83 92
r.abdellaue@gmail.com

  • Als ik jou zorg niet had, dan liep ik nog steeds verward over straat.

    Can
  • Ik hoop dat jij niet wegvalt.

    Neziha