Gespecialiseerde gezinsbegeleiding

De Zorgpioniers

Wie zijn wij.

Een klein en flexibel team van zorgprofessionals dat snel en adequaat kan inspelen op jouw zorgvraag, dat zijn de Zorgpioniers. Wij werken in Nijmegen en directe omgeving (onder meer in Malden, Berg en Dal, Beuningen en Millingen). In de eigen omgeving begeleiden we kinderen van nul tot achttien jaar, gezinnen en volwassenen bij complexere en eenvoudige hulpvragen. 

Wat doen wij.

Dat kan gaan om opvoedvragen bij een kind met gedragsproblemen, begeleiding van pubers, en ouder- en partnergesprekken. Maar ook begeleiding bij een (psychische) ziekte of beperking, hulp bij schulden en bij inburgeringsproblemen. Elke zorgprofessional in ons team heeft een eigen expertise. Zo kunnen wij een breed zorgpakket leveren. Daarbij kijken we niet alleen naar jou en je zorgvraag, maar ook naar je omgeving en gezinssituatie. Samen met jou stellen we een zorgplan op en werken in kleine haalbare stappen toe naar een betere zelfredzaamheid. 

Samenwerking

We bieden praktische hulp en ondersteuning en (gespecialiseerde) begeleiding. We werken nauw samen met huisartsen en wijkteams en kunnen daarom snel schakelen en handelen. Als het nodig is, weten we precies welke andere hulpverlener we moeten inschakelen. Ook nemen we de regie op ons als je hulp krijgt van meerdere zorgverleners (casusregie). Daarbij staan overzicht en heldere doelen voorop. 

Veiligheid

Natuurlijk werken de Zorgpioniers volgens alle vereiste richtlijnen. We zijn up-to-date geschoold en werken volgens de beroepscode voor de jeugdzorgwerker. Dat houdt in dat we al onze beslissingen kunnen verantwoorden. Al onze jeugdhulpverleners hebben een SKJ-registratie; dat is verplicht voor hbo-ers die met jeugd werken.

Kort- en langdurige begeleiding

Onze zorg kan kortdurend én langdurig zijn: we kijken naar wat nodig is, en zijn niet gebonden aan vaste modules voor hulpverlening. Voor onze zorg is wel een verwijzing nodig van de huisarts (voor jeugd) of het wijkteam (voor jeugd en volwassenen). Tot achttien jaar is de zorg gratis, daarboven is er een verplichte eigen bijdrage, tot maximaal 19,- euro per vier weken. Zo is onze zorg ook toegankelijk voor mensen met een lager inkomen. 

Gespecialiseerde gezinsbegeleiding logo zorgpioniers TVN Zorgt

Contact met De Zorgpioniers

Katja Verlaan
Majotte Mathurin
024 – 354 06 08
06 – 14 06 25 35
06 – 812 404 51
k.verlaan@tvnzorgt.nl
m.mathurin@tvnzorgt.nl

  • Voor liefdevolle zorg ga je naar TVN zorgt.

    Louise de Jager