Rapport: Cliëntervaringen PREM Wijkverpleging TVN Zorgt

In het rapport ‘Cliëntervaringen PREM Wijkverpleging TVN Zorgt’ kun je lezen hoe cliënten de zorgverlening van de wijkverpleging van TVN Zorgt ervaren.


Het hele rapport kun u hier downloaden: rapportage-prem-wijkverpleging-tvn-zorgt

Onderwerpen van de vragenlijst

  1. Vaste zorgverleners
  2. Afgesproken tijden
  3. Wensen
  4. Leven
  5. Aandacht
  6. Gemak
  7. Deskundigheid
  8. Gezondheid
  9. Kwaliteit 

Vragenlijst

De cliënten is verzocht aan te geven voor welke aandoening zij wijkverpleging krijgen en een oordeel te geven over hun gezondheid.

Er is gevraagd of ze zorg krijgen van vaste zorgverleners en of de zorgverleners op de afgesproken tijd komen. Ook is gevraagd of de zorgverleners de wensen van de cliënten betrokken bij het besluit welke zorg wordt geboden of de zorgverleners hen met aandacht behandelen en in het kader van de omgang is tevens aan de cliënten gevraagd of zij zich op hun gemak voelen bij de zorgverleners.

Daarna is de vraag gesteld: ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?’. En of de zorgverleners in de gaten houden hoe het met hun gezondheid gaat. Daarna is de vraag gesteld of cliënten met behulp van de zorgverleners beter kunnen omgaan met hun ziekte of aandoening.

Aan de cliënten is verder gevraagd of zij de TVN Zorgt zouden aanbevelen bij andere mensen met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten en of welk cijfer ze de zorgorganisatie zouden geven.

Woordwolk van de meest gebruikte thema’s waar cliënten tevreden over zijn

We hebben niet alleen aan de cliënten gevraagd wat er beter kan in de zorgverlening, maar ook waar zij zeer tevreden over zijn.

Een woordwolk is een overzichtelijke weergave van hoe vaak een antwoord gegeven wordt. Hoe meer cliënten een bepaald antwoord geven op de open vraag, hoe groter dit antwoord in de woordwolk verschijnt. Het antwoord dat het vaakst wordt gegeven, verschijnt dus als grootst in de woordwolk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbevolen berichten