Kindcare

Zorg en begeleiding aan kinderen en ouders thuis, op school of in een instelling.

Wat doen we? 

Kindcare Nijmegen is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners met een gemeenschappelijke missie: goede zorg leveren op het juiste moment en op de juiste manier.
Wij bieden zorg en begeleiding aan individuele cliënten en binnen instellingen op maat. Dat kan gaan om een enkel moment per dag, meerdere momenten per dag, nachtzorg of 24-uurszorg.

Dankzij de inzet, kennis, ervaring en betrokkenheid van de zorgverleners is de kwaliteit van onze zorg altijd hoog, of het nu gaat om verpleegkundige zorg of om de begeleiding van een meervoudig beperkt kind.

Hoe doen we dat? 

Om zorg te kunnen bieden die voor mensen het verschil uitmaakt, heb je als zorgverlener ruimte nodig om initiatieven te kunnen nemen en te kunnen handelen. De zelfstandige zorgverleners waar wij mee werken, hebben deze ruimte. Uw vraag is het uitgangspunt voor de organisatie van de zorg. Onze zorgverleners stemmen in samenspraak met u af welke zorg of begeleiding het beste past.

Voor wie doen we dat? 

Met onze grote groep zelfstandige zorgverleners hebben wij veel kennis en ervaring in huis op het gebied van:

  • zorg binnen onderwijs
  • ambulante begeleiding
  • zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
  • zorg voor kinderen en volwassenen met psychische en/of psychiatrische aandoening.

Wij werken zowel voor instellingen als voor mensen die zelf zorg inkopen via een persoonsgebonden budget.

Waar doen we dat? 

In het gebied Rijk van Nijmegen, Arnhem, Maas en Waal en land van Cuijk.