Geslaagde sponsoractie ALS team TVN Zorgt ‘Een plons voor ALS!’ voor Serious Request!

Wat een dag vol ontroerende momenten! Ondanks de regen die met volle kracht viel, stonden we met velen aanmoedigend en plonzend bij de Plas in Lent. En het resultaat? Om trots op te zijn! Het organisatieteam Diewertje en Marga van het ALS-team van TVN Zorgt, Lieke en Steffy als betrokken collega’s en Leon, die ALS heeft, hebben met de actie ‘De plons voor  ALS’ een geweldig bedrag van €20.440 opgehaald en kunnen overhandigen aan Stichting ALS Nederland tijdens 3FM Serieus Request. Dit was mogelijk dankzij jullie geweldige steun en bijdrage.

Met meer dan 100 mensen zijn we het koude water ingeplonst, aangemoedigd door velen. Het was een energieke en hartverwarmende actie.

De actie bedoelt om geld op te halen voor ALS is geslaagd. Maar het ging niet alleen om de cijfers maar om betrokkenheid bij de ziekte ALS. Ieder die er was is betrokken op zijn eigen manier; mensen met ALS en hun familieleden, ALS team TVN Zorgt, zorgverleners vanuit allerlei geledingen en betrokkenen vanuit andere organisaties zoals onder andere Buitengewoon Logeren, BOTS begeleiding, de Waalboog, Radboud (Revalidatie team en A&O), Wijkteam Berg en Dal, KREKELautismecoaching en gemeente Nijmegen. En niet te vergeten, de zorgzame ondersteuning van het Stichting Ambulance Wens-team, waardoor een speciaal moment mogelijk werd voor een van onze cliënten.

Samen streven we naar een betere toekomst, een hoopvolle horizon voor degenen getroffen door ALS. Met Marga, Dieuwertje, Lieke, Steffy, en Leon aan onze zijde, hebben we niet alleen geld ingezameld, maar ook verbinding en samenkracht. De sprong in het koude water was symbolisch, een daad van solidariteit en vastberadenheid.

Mooi dat bij onze inzet ALS Nederland aanwezig was en dat we vermeld staan op hun site. Het interview waarin we werden genoemd, geeft mooi weer waarom deze actie zo betekenisvol is. Als herinnering delen we graag een video rapportage van ALS Nederland die aanwezig waren bij de Plons. De video is hier te bekijken.

Met deze terugblik zijn we vervuld van dankbaarheid voor hoe fijn en mooi het is om samen zo te staan en te bewegen naar dat waar we aandacht voor willen vragen. Dank en trots op het organisatieteam die deze actie zo wisten te initiëren, het ALS team van TVN Zorgt die de zorg voor mensen met ALS zo mooi weten vorm te geven en dank aan ieder voor de steun en betrokkenheid die we hebben ervaren. Samen blijven we ons inzetten voor het verwezenlijken van betere zorg en hoop voor ALS-patiënten. Samen maken we het verschil. Bedankt voor jullie onvermoeibare inzet.

Recente berichten