Workshop 3 oktober: Hoe kunnen we netwerken in de wijk?

Op 3 oktober vindt de 4e workshop plaats over de visie van Positieve Gezondheid, met als thema:

Hoe kunnen we netwerken in de wijk?

Leer hier meer over de inhoud en hoe je op kunt geven.


Gezondheid als een heel persoonlijke zaak

Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2011) gaat over de manier waarop je omgaat met de dingen die op je pad komen. Gezondheid als een heel persoonlijke zaak dus. Die persoonlijke manier van omgaan met levensgebeurtenissen (positieve en negatieve ), vormt de ‘sleutel’ om als professional samen met de zorgvrager aan de slag te gaan met zijn of haar zorgvraag. Omdat reacties op levensgebeurtenissen iets zeggen over veerkracht en wat deze persoon helpt en juist niet helpt in omgaan met verdriet, ziekte en beperking.

Eigen regie van de zorgvrager

Persoonlijke invulling van gezondheid houdt zich niet aan een bepaald vakgebied, zoals wij als zorgverleners dat kennen. Levens-brede zorg en begeleiding is dus wenselijk. Eigen regie van de zorgvrager en het integrale perspectief van de professional, maken dat je houding ten opzichte van de zorgvrager en andere zorgverleners verandert naar interprofessioneel werken, samenwerken.

Netwerk als wijkprofessional

Om te kunnen samenwerken, helpt het gericht te zijn op het samenstellen, onderhouden en uitbreiden van je netwerk als wijkprofessional. Met als toegevoegde waarde dat je je kostbare tijd efficiënt kunt aanwenden in het werken vanuit het perspectief van de zorgvrager.

Workshop aanbod

Hoe maak je tijd voor netwerken, heb je wel tijd om te netwerken, hoe bouw je je netwerk op? Voegt het iets toe aan je werk, zowel wat betreft kwaliteit als werkplezier? Ben je ervoor toegerust? Deze en andere vragen en antwoorden komen aan bod in de workshop Netwerken in de wijk.

Informatie workshop

Voor wie: Informele zorgers, professionals id wijk en geïnteresseerden binnen/buiten TVN zorgt Wanneer: 3 oktober 15.00-16.45 uur met na afloop napraten met een drankje Waar: TVN zorgt van den Havestraat 82 6521 JT Nijmegen Bijdrage: €20,- / Coöperatie €15,-/vrijwilligers en studenten €5,-
Voorbereiding: 30 minuten (als aanmelding definitief is, wordt info en leeslijst toegestuurd)
Aanmelden: positieveinfo@tvnzorgt.nl Maximum aantal deelnemers 20 personen

 


Uitgevoerd door:

Kenniscentrum Positieve Gezondheid TVN Zorgt

Positieve gezondheid & wijkverpleegkundigen

Positieve Gezondheid introduceren op de ‘werkvloer’ van wijkprofessionals in Nijmegen eo, om te beginnen wijkverpleegkundigen. Omdat Positieve Gezondheid wijkverpleegkundigen terugbrengt bij hun core business, met aandacht aanwezig zijn en daardoor zorgontvangers beter gezien en gehoord worden. Dit kan bijdragen aan een magnetische werkomgeving voor wijkverpleegkundigen, toekomstbestendige zorg in de wijk en last but not least meer afgestemde zorg en tevreden zorgontvangers.

Aanpak vanuit Kenniscentrum TVN Zorgt

Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan

  • Bekendheid geven aan de visie van Positieve Gezondheid: presentaties en workshops
  • Vertalen van de visie naar de praktijk: indiceren vanuit de visie van positieve gezondheid/onderzoek en ontwikkeling hierin
  • Ondersteunen bij toepassing in de eigen praktijk van de wijkprofessional, met name wijkverpleegkundigen: coachen individuele zorgprofessionals en wijkteams
  • Doorgaande onderzoekslijn naar de toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk bij TVN zorgt

Contactpersoon: Merita van Mook zelfstandig zorgprofessional. Zij werkt vanuit haar eigen praktijk Gezondopmaat aan Positieve Gezondheid in de praktijk. Mail naar positieveinfo@tvn-zorgt.nl of bel 06 38 30 83 00.

Aanbevolen berichten