TVN Zorgt verheugd met subsidie ter bevordering van de duurzame inzet van haar medewerkers

TVN Zorgt is verheugd subsidie te hebben gekregen voor het uitvoeren van een project ter bevordering van de duurzame inzet van haar medewerkers. Deze subsidie is verkregen uit het Europees Sociaal Fonds.


ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid 2019

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling. Zowel bedrijven als (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2019 is de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid eenmaal opengesteld. Mogelijk volgt er in het najaar van 2019 of in 2020 een nieuwe openstelling.

Thema’s en activiteiten ESF Duurzame Inzetbaarheid

Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Voor het 3e aanvraagtijdvak kan er advies worden ingewonnen op één of meerdere van de volgende thema’s en activiteiten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Lees meer

 

Aanbevolen berichten