Symposium Samenwerken aan Zingeving in de wijk

 

 

Symposium Samenwerken aan Zingeving in de wijk

 

12 maart 2020 16.30 – 20.00 uur

bij TVN zorgt Van den Havestraat 82 Nijmegen

voor Wijkverpleegkundigen, verzorgenden en geestelijk verzorgers uit Nijmegen eo

 

We maken kennis met: training on the job door geestelijk verzorgers bij (wijk)verpleegkundigen; domein overstijgend werken door oog te hebben voor wat de patiënt wil; en samenwerking tussen geestelijk verzorger en wijkverpleegkundige op de SEH van het Radboud; de blogzuster.nl leest uit eigen werk

Na een broodje en een vegetarisch kopje soep gaan we in gesprek over wensen, verwachtingen en dilemma’s in samenwerking.  Na de oogst van die gesprekken verzameld te hebben, volgen de volgende korte bijdragen:

zingevingsvragen bij zorgvragers; een zorgvrager aan het woord;  mogelijkheden om zingeving op te nemen in het zorgplan; en zingeving zoals dit zich voordoet in contacten die verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk met zorgvragers hebben

 

Aanmelden kan bij: positieveinfo@tvnzorgt.nl

Kosten voor deelname: vrijwillige contante bijdrage bij de ingang/inschrijven

Recente berichten