Samen Sterk: gezamenlijk regionaal team wijkverpleging voor corona cliënten in de wijk!

De organisaties wijkverpleging in de regio Zuid Gelderland hebben een gezamenlijk team opgezet voor het verplegen en verzorgen van corona cliënten in de thuissituatie. Dit gezamenlijk regionale team wijkverpleging voor corona cliënten gaat zaterdag 28 maart van start.


Samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen

Het team gaat cliënten met (verdenking op) corona gericht thuis verplegen. Daarmee voorkomen ze mogelijk onnodige ziekenhuisopnames. Ook vangen zij cliënten op die na een ziekenhuisopname of opname in een revalidatiecentrum naar huis mogen en nog zorg nodig hebben. Het regio-team wijkverpleging voor corona-cliënten bestaat uit medewerkers van de verschillende zorgaanbieders, die zich daar vrijwillig voor hebben aangemeld. Het team werkt naast de reguliere teams wijkverpleging.

Marcel de Groot, voorzitter regio-overleg wijkverpleging: “Door een gezamenlijk regionaal team in te zetten beschermen we zo veel mogelijk cliënten en medewerkers tegen het virus en kunnen we onze schaarse beschermingsmateriaal beter inzetten. Daarnaast kunnen we met dit speciale team de huisartsen en ziekenhuizen maximaal ondersteunen om zo de juiste capaciteit op de juiste plek in te kunnen zetten.
Voor andere cliënten in de wijkverpleging geldt dat zij de zorgverlening zo veel mogelijk blijven krijgen van vertrouwde zorgmedewerkers. Dit geeft rust voor zowel cliënten als medewerkers in de reguliere teams. Het feit dat we dit team zo snel met elkaar hebben kunnen opzetten, geeft veel vertrouwen in onze gezamenlijke flexibiliteit en wendbaarheid, wat belangrijk is in deze onzekere tijd. ”

Aanmelding corona cliënten voor wijkverpleging

Het gezamenlijke regionale team werkt in nauwe afstemming met alle organisaties wijkverpleging in onze regio, huisartsen, revalidatiecentra en ziekenhuizen. Er komt één telefoonnummer beschikbaar waar huisartsen, ziekenhuizen en specialisten ouderenzorg cliënten cliënten kunnen aanmelden. Dit nummer zal vandaag aan hen worden gecommuniceerd. Het team is 24/7 paraat.

Optimale bescherming tegen corona

Medewerkers van het gezamenlijke regionale team dragen tijdens hun hele dienst beschermende kleding. Zij beschikken over een auto die alleen voor deze routes gebruikt en uiteraard weer gereinigd wordt. We proberen ook chauffeurs te organiseren, zodat zij zich zo veel mogelijk op hun werk kunnen richten. Tegelijkertijd worden deze medewerkers geschoold en voorzien van de meest actuele protocollen en richtlijnen. Daarnaast zorgen de organisaties ook voor mentale opvang. Een professioneel luisterend oor waar de medewerkers van dit team hun verhaal kwijt kunnen.

Sterke regionale samenwerking

De partners in de regio, Interzorg, Allerzorg, Zorggroep Maas en Waal, Verian, TVNzorgt en ZZG zorggroep werken nauw samen. Zo is vorige week ook al besloten om in een gezamenlijke brief cliënten te informeren indien de zorgverlening moet worden aangepast door de impact van het coronavirus. Het moment waarop die maatregelen ingezet worden bepaalt iedere zorgaanbieder zelf op basis van de actuele stand van zaken binnen de eigen organisatie en/of de situatie die zich voordoet in de samenwerking met de huisartsen en/of ziekenhuizen. De wijkverpleegkundige en cliënt stemmen dit altijd samen af. Overigens zijn er inmiddels ook cliënten die zelf de keuze maken om even geen zorg te willen ontvangen.

Borgen zorg in de regio

Het belangrijkste doel van de samenwerkende zorgaanbieders wijkverpleging blijft het borgen van de zorg in de regio voor iedereen die deze zorg nodig heeft in nauwe samenwerking met huisartsen, specialisten ouderenzorg en ziekenhuizen. De start en inzet van dit gezamenlijke regionale team, specifiek voor corona-patiënten, gaat hier zeker aan bijdragen

Meer informatie over corona cliënten voor wijkverpleging?

Neem contact op met Inge Diks via 024 – 3540608 of i.diks@tvnzorgt.nl

 

Zie dit artikel in de Gelderlander.

 

 

 

 

Aanbevolen berichten