Nieuwe richtlijn ALS gepubliceerd

De richtlijn is online te vinden via: www.pallialine.nl/als. Gelijktijdig met de herziening van de richtlijn is ook patiëntinformatie gerealiseerd, zodat cliënten en hun naasten op gelijkwaardige voet samen met de zorgprofessionals kunnen beslissen over behandelmogelijkheden en -wensen.

Elk jaar krijgen 400 tot 500 mensen Amyotrofische Laterale Sclerose, beter bekend als ALS. ALS is een ongeneeslijke levensbedreigende spierziekte. Het verloopt progressief en mensen met ALS hebben een gemiddelde levensverwachting van drie jaar. Vanaf de diagnose is er daarmee sprake van palliatieve zorg. De richtlijn ‘Zorg voor mensen met ALS’ geeft aanbevelingen voor de begeleiding en behandeling van mensen met ALS met als doel om de kwaliteit van zorg – en daarmee de kwaliteit van leven van cliënten en naasten – te verbeteren.

Aanbevolen berichten