Kinderverpleegkundige zorg in ontwikkeling

Goed nieuws! Vanuit TVN Zorgt leveren we sinds 1 januari 2020 kindzorg door kinderverpleegkundigen.


Wat is kinderverpleegkundige zorg?

De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg van kinderen met uiteenlopende ziektes op verschillende specialismes. Een van de grote verschillen met volwassenen is dat een kinderverpleegkundige ook vaak te maken krijgt met kinderziekten en dat het begeleiden van zieke kinderen en de ouders andere vaardigheden en technieken vereist.

Ontwikkeling van kennis van kinderverpleegkundige zorg.

We denken en ontwikkelen ook graag mee om de zorg en kennis ten aanzien van deze zorg zo goed mogelijk neer te zetten vanuit integraal perspectief. Daarom is TVN Zorgt nu aangesloten bij BINKZ, de belangenbehartigingvereniging voor organisaties om de kennis omtrent de zorg voor het (ernstig) zieke kind te ontwikkelen en te delen, door te streven naar de invoering van Integrale Kindzorg (MKS). We zijn blij samen met anderen in het landelijke veld ervaringen en kennis te mogen delen en te werken aan de meest passende en optimale zorg aan kinderen in de thuissituatie.

 

 

 

Aanbevolen berichten