Jezelf zijn bij TVN Zorgt

Juni is pride-maand, wat betekent dat er extra veel aandacht is voor de positie, emancipatie en acceptatie van mensen van de LHBTIQ+ gemeenschap. Het is goed dat daar deze maand extra aandacht voor is, keer op keer wordt duidelijk dat dat nog steeds nodig is. Naast deze maand vinden we het bij TVN Zorgt echter belangrijk dat er áltijd ruimte is voor iedereen om zichzelf te zijn. Daar zetten wij ons met z’n allen het hele jaar voor in.

Inclusiviteit & diversiteit

De hoofdbelofte die wij willen waarmaken als organisatie is mensgerichtheid, we zijn een organisatie voor iedereen. We willen een inclusieve organisatie zijn, waarbinnen diversiteit mogelijk is. We vinden het belangrijk dat zowel cliënten als medewerkers zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen, en op alle vlakken zichzelf kunnen zijn.

Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat afgelopen maand is afgenomen blijkt dat dit goed gaat. Sinds dit jaar is het hoofdthema Algemene acceptatie toegevoegd met verdiepende vragen rondom diversiteit, LHBTI+ en cultuur. Het gemiddelde van de negen vragen maakte een 8,7! Collega’s gaven aan op de werkvloer zichzelf te kunnen zijn (8,6) , waarbij ze zelf respectvol om gaan met de cultuur, geaardheid en gewoontes van collega’s en cliënten (9,1). Bijna iedereen is zich er van bewust dat er collega’s/ cliënten LHBTI+ personen kunnen zijn (9,0) en een ieder doet z’n best om rekening te houden in het taalgebruik (8,1) en te zorgen dat de ander zich geaccepteerd voelt (9,1).

Dit betekent uiteraard niet dat we nu op onze lauweren rusten, we blijven ons inzetten voor een fijne sfeer waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en zichzelf kan zijn! Mensgerichtheid is niet voor niets een onderdeel van het DNA van TVN Zorgt.

LHBTIQ+ en zorg

Nijmegen-breed is er aandacht voor de positie van LHBTIQ+ personen binnen de zorg. Hoewel cijfers uit de recente gezondheidsmonitor over acceptatie bevestigen dat er al veel is bereikt, is er ook nog een wereld te winnen. Bijvoorbeeld bij de acceptatie van genderdiversiteit of de ondersteuning van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in combinatie met seksuele- of gender diversiteit.

Eind 2022 en begin dit jaar heeft TVN Zorgt samen met 20 Nijmeegse organisaties op gebied van zorg en welzijn een begin gemaakt met een (nog) beter inclusief beleid waarin ook de LHBTIQ+ community zich gezien en gehoord voelt. Lees hier meer.

Roze Ouderen

TVN Zorgt vindt het belangrijk dat de cliënt in zijn context altijd centraal staat, daarbij hoort ook de genderidentiteit en seksuele oriëntatie van onze cliënten. LHBTIQ+ ouderen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Homoseksualiteit en (gender)diversiteit is lange tijd taboe geweest. Inmiddels is de tolerantie en emancipatie in zijn algemeenheid enorm toegenomen, toch kan het zijn dat ouderen nog angstig zijn of worstelen. Soms zijn zij bang voor oordelen of vooroordelen van (thuis)zorgmedewerkers of anderen. Wij vinden het belangrijk dat zij zich veilig en prettig voelen in de zorg, dat zij zichzelf kunnen zijn.

Vanuit dat idee neemt Marga Jeuken (coördinator zorg & wijkverpleegkundige ALS team) namens TVN Zorgt deel aan de Werkgroep Roze Ouderen. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties uit de regio Nijmegen die als doel heeft de kennis over en de positie van ouderen met een LHBTIQ+ achtergrond te versterken.

Mocht je een cliënt hebben waarvan je het gevoel hebt dat deze op dit gebied wat extra ondersteuning kan gebruiken, of weet je niet zo goed hoe je iemand zich? Stel gerust je vragen bij Marga (m.jeuken@tvnzorgt.nl).

Roze Woensdag Senior

In samenwerking met de Werkgroep Roze Ouderen en Roze Woensdag, wordt dit jaar tijdens de vierdaagsefeesten ook weer Roze Woensdag Senior georganiseerd, en wel op 19 juli! Het middagprogramma begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Roze Huis Nijmegen. Dit jaar met een muziekprogramma en een presentatie over de RegenboogRoutes (stadswandelingen door het roemruchte LHBTI+ verleden van Nijmegen), en meer… Zegt het dus voort onder je oudere roze cliënten! Voor meer informatie zie: Roze Woensdag Senior.

Regenboog conferentie

Op 2 november wordt de Regenboog Conferentie georganiseerd. De conferentie zorgt voor opzetten, stimuleren en continueren van LHBTQAI+ activiteiten en actief beleid bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het volledige programma moet nog gepubliceerd worden, maar we kunnen alvast meedelen dat de werkgroep Roze Ouderen waar TVN Zorgt aan deelneemt ook een presentatie zal verzorgen. Voor meer informatie zie: Regenboog conferentie.

 

Recente berichten