Bestuurs- en jaarverslag 2022

Beste lezer,

Graag willen we jullie in woord en beeld laten zien waar we samen binnen TVN Zorgt mee bezig zijn geweest en wat ons bewogen heeft, afgelopen jaar. Het lijkt bijna een andere dimensie, een heel ander tijdsbeeld, waar we vorig jaar nog in zaten met corona. De coronaperiode heeft enorm veel impact gehad, maar gelukkig ziet de periode voor ons er nu weer heel anders uit. Terugkijkend op deze periode is er een gevoel van bewondering over hoe de zorgprofessionals om zijn gegaan met het hoge ziekteverzuim, alle vragen en uitdagingen rondom corona-proof werken en de balans vinden tussen privé en werk. Het is illustratief voor de beroepsgroep van zorgprofessionals; het grote verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid met de cliënten.

In de levensboom van onze organisatie zijn de zorgverleners de wortels van waaruit we kunnen groeien en zijn. Hoe het die boom verging dit jaar en hoe die het licht in alle seizoenen voelde en groeide kunt u in dit jaarverslag lezen.

Veel leesplezier,

Monique

Recente berichten