ALS-thuiszorg

Het ALS-team geeft deskundige ondersteuning aan mensen met de diagnose ALS, PLS of PSMA en hun mantelzorgers.

Wat doen we? 

Het ALS team bestaat uit deskundige BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Ons team heeft expertise en specialisaties op verschillende gebieden zoals verpleegtechnische zorg, hulpmiddelen, voeding en palliatieve zorg. Daarnaast ondersteunen we u en de mensen rondom u naar behoefte.
In een vroeg stadium kunnen we huisbezoeken brengen om u en uw mantelzorgers te adviseren en ondersteunen. Is het moment daar, dat u professionele zorg nodig hebt, dan leveren wij in overleg met u en uw naasten persoonlijke verzorging en verpleging. Dit kan via een PGB, ZVW-indicatie. In de vorm van één of meer zorgmomenten.  En indien nodig 7 dagen per week.

Hoe doen we dat? 

Het  ALS team:
organiseert en geeft alle zorg die nodig is, van persoonlijke  verzorging tot complexe handelingen

  • biedt emotionele- en sociale ondersteuning
  • stelt een zo klein mogelijk verpleegkundig team samen dat past bij uw zorgvraag 
  • zorgt dat u rechtstreeks kunt communiceren met uw zorgverleners
  • zorgt voor ondersteuning van uw mantelzorgers, o.a. door nieuwe zorgverleners zelf in te werken
  • geeft advies en instructie over verplaatsingstechnieken, omgang met hulpmiddelen, voeding etc.
  • werkt samen met het ALS team RadboudUMC, het Centrum voor Thuisbeademing, de huisartsen en het Consultatieteam Palliatieve Zorg van het IKNL
  • bovenstaande uiteraard in samenspraak met u
     
Voor wie doen we dat? 

Voor mensen met de diagnose ALS, PLS of PSMA en hun mantelzorgers.

Waar doen we dat? 

Bij u thuis in de regio Nijmegen. 

Informatie 

TVN Zorgt
info@tvn-zorgt.nl
024 - 354 06 08
 
Sjaak Kamps Verpleegkundige
alsteam@tvn-zorgt.nl
06 - 21 59 89 75
http://www.als-centrum.nl/kennisbank/als-pls-en-psma/