Vacature Coördinator Wijkverpleging

Onze Inge is toe aan een volgende uitdaging, daarom zoeken wij een nieuwe Inge. Maar die mag ook Hans of Fatima heten….

Binnen TVN Zorgt zijn we op zoek naar een Coördinator Wijkverpleging

Ben je enthousiast, daadkrachtig en heb je er zin in om samen met je collega’s de wijkverpleging van TVN Zorgt de komende jaren mee te ontwikkelen en vorm te geven? Kun je vanuit een mensgerichte visie werken en waarde toevoegen? Lukt het jou om binnen de gegeven kaders jouw werkwijze te ontwikkelen en deze te verantwoorden? Sta je ervoor open om samen met ons de zeggenschap binnen TVN Zorgt op te zetten volgens de sociocratische kringorganisatiemethode? Dan zou jij mogelijk heel goed passen als onze nieuwe collega.

 

Wat ga je doen

Als coördinator Wijkverpleging draag je samen met de coördinator Wmo & Jeugd en de coördinator Kwaliteit, zorg voor het vormgeven van de kwaliteit van zorg en werken vanuit waarde binnen TVN Zorgt en specifiek, binnen de wijkverpleging.

Je staat voor een goede zorg aan onze cliënten. Je adviseert, ondersteunt en coacht collega’s in de (wijk-) teams en bekijkt wat er nodig is om een team verder te brengen. De teams bestaan uit vakkundige professionals en zijn zoveel mogelijk zelfstandig. Daar waar nodig ondersteun en faciliteer jij hen, zodat de kwaliteit en continuïteit van de zorg geborgd is. Medewerkers kunnen op de aandacht van de zorgcoördinator rekenen.

Je bent verantwoordelijk op het gebied van (her) inrichting werkwijzen en -processen en een aanjager voor het continue verbeteren van de wijze waarop de teams hun werk organiseren. De coördinator zorg is op afstand bereikbaar bij crisissituaties en calamiteiten.

 

Wie is TVN Zorgt
TVN Zorgt biedt zorg op maat. Dat doen we op een professionele, flexibele en betrokken manier. Bij het leveren van onze zorg werken wij samen met andere instellingen en organisaties. Het is onze missie om zorg te leveren op een gepaste manier; persoonlijk, respectvol en deskundig. Het gaat om zorg en begeleiding aan jonge kinderen, volwassenen en ouderen (vanuit onze kernwaarde: Mensgericht).

Bij TVN Zorgt werken we met kleine teams van betrokken, deskundige en verantwoordelijke zorgverleners. Zij stellen de cliënt en mantelzorger centraal en gaan uit van de wensen, zorgbehoeften en mogelijkheden van de cliënt. Zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk principe. Het doel van onze zorg is om de cliënt in staat te stellen zijn leven zo goed mogelijk in te richten en eigen keuzes te blijven maken (vanuit onze kernwaarden: Flexibel en Betrokken).

De backoffice van TVN Zorgt is klein en heeft als opdracht de teams te faciliteren en ondersteunen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen (vanuit onze kernwaarde: Daadkracht).

Ons leidend principe: Het vermogen om te verbinden is de basis voor onze uitvoering. De belofte die wij primair willen waarmaken is het bieden van groei en ontwikkeling. Daarom zetten wij onze client in zijn context altijd centraal. Onze ideale werkplek is een plek van gemeenschappelijkheid. Voor onze omgeving voegen wij waarde toe door “een cliënt specifieke aanpak te bieden om tot een oplossing te komen die invulling geeft aan de vraag van de cliënt op basis van onze producten en diensten”.

 

Wat zijn jouw resultaatgebieden

 1. Aansturing en ontwikkeling wijkteams: De coördinator is verantwoordelijk voor het blijven doorontwikkelen van de zorgteams. De teams werken zo veel mogelijk autonoom vanuit de kernwaarden van TVN Zorgt. De coördinator faciliteert de teams in hun doorontwikkeling en coacht de medewerkers in het realiseren van hun individuele en teamdoelstellingen. (Kwaliteit, professionaliteit, persoonlijke doelstellingen en teamdoelstellingen)
 2. Opleiden en ontwikkelen: De coördinator is verantwoordelijk voor het (laten) begeleiden van de leerlingen en stagiaires binnen TVN Zorgt. Houdt het overzicht en ondersteunt bij de subsidie aanvragen. Is het contact met de diverse organisaties en scholen.Netwerkt en zorgt dat we bij opleidingen bekend staan.
 3. Kwaliteit: De coördinator heeft zicht op de kwaliteit van de zorgmedewerkers, stuurt bij waar nodig en ondersteunt de teams bij het op peil houden van de bevoegd en bekwaamheden.
 4. Financiële resultaten en planning: De coördinator bevordert het financiële bewustzijn binnen de teams en ondersteunt de teams in het sturen op resultaten (dashboard en monitor). De coördinator rapporteert maandelijks op basis van vaste KPI’s en is verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde resultaten. Kan bijsturen en spreekt medewerkers aan indien dat gewenst is. Maakt een jaarplanning en ondersteunt de teams bij het maken van hun jaarplanning die gebaseerd is op de organisatie brede jaarplanning. Toetst regelmatig of het vastgestelde doel nog steeds overeenkomt met de wellicht gewijzigde omstandigheden. Richt het eigen werk in door prioriteiten te stellen, indien noodzakelijk in overleg met de coördinator backoffice

 

Wat breng je mee

 • Je hebt een brede interesse en kennis op het gebied van relevante zorg wetgeving (ZVW, WLZ, BIG, Wkkgz etc);
 • HBO Werk- en denkniveau met kennis van zorg;
 • Je werkt resultaatgericht en gaat voor hoge tevredenheid van cliënten en samenwerkingspartners;
 • Je werkt vanuit lerend ontwikkelen; je wordt enthousiast als mensen kunnen groeien en weet wat daarvoor nodig is;
 • Je hebt zelf een lerende, vragende houding;
 • Je kunt omgaan met een wisselende werkdruk;
 • Je kunt concrete, meetbare afspraken maken, evalueren, monitoren en bijstellen en deze schriftelijk vastleggen;
 • Je kunt vanuit een betrokken houding duidelijke kaders aan geven en de ander vanuit positieve beweging motiveren voor verbetering;
 • Je kunt vanuit de ervaring die je hebt en in de functie meedenken over ontwikkelingen en de structuur van de organisatie;
 • Je bent een gedreven persoon die beseft dat goed beleid geen doel is op zich maar een middel. Je bent in staat collega’s te adviseren en te overtuigen;

 

 Wat biedt TVN Zorgt jou

 • Een klein team met betrokken collega’s;
 • Ruimte om samen met jouw collega’s een eigen invulling te geven aan jouw werkzaamheden;
 • Inschaling in FWG 55 en alle arbeidsvoorwaarden op basis van cao VVT;
 • Een contract voor 28 – 36 uur per week. Maar laat dit geen belemmering voor je zijn wanneer je anders zou willen. Het is voor ons een richtlijn. Meer of minder kan in overleg;
 • Veel flexibiliteit in het vormgeven van je werkdagen en werktijden;
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd.

 

Interesse of vragen

Wil je meer weten over de functie of onze organisatie? Je kunt bellen met de huidige coördinator (Inge Diks: 06-83328202), of de coördinator P&O (Jeanne Heesters 06-15213662).

 

Solliciteren en vervolg

Solliciteren kan door voor 21 december je motivatie en CV te mailen naar iksolliciteer@tvnzorgt.nl. In de week van 2 januari worden de eerste gesprekken gevoerd.

Aanbevolen berichten