Thuiszorg Noviomagum

Thuiszorg Noviomagum biedt alle zorg en begeleiding die thuis gegeven kan worden aan mensen met een PGB en particuliere cliënten.

Wat doen we? 

Thuiszorg Noviomagum is een professionele zorgorganisatie voor particuliere cliënten met een zorg- of begeleidingsvraag. Flexibel en betrokken verlenen wij al mmer dan 25 jaar alle zorg die thuis gegeven kan worden, variërend van een enkel moment per dag tot 24-uurszorg.
Wij bieden u alle ondersteuning die nodig is om een zo gezond, zelfstandig en normaal mogelijk leven te leiden en hebben daarnaast aandacht voor uw mantelzorgers. Onze Mantelzorgacademie geeft hen de informatie die past de specifieke zorgvraag en zorgt voor een goede afstemming met professionele zorgverleners.
Dankzij de inzet, kennis, ervaring en betrokkenheid van de zorgverleners is de kwaliteit van onze zorg altijd hoog. Of het nu gaat om verpleegkundige zorg, begeleiding van mensen met een chronische ziekte, zorg in het onderwijs, dementie of dagbesteding voor mensen met geheugenproblematiek. Wij beschikken over verschillende gespecialiseerde teams voor onder meer ALS-zorg, diabeteszorg, wondzorg en palliatieve zorg.

Hoe doen we dat? 

Uw specifieke zorgvraag is het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen. In samenspraak met u, en eventueel uw mantelzorgers, bepalen we de meest geschikte vorm. 

Voor wie doen we dat? 

U kunt van onze zorg gebruik maken indien u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft of daarvoor in aanmerking komt. Wij kunnen u ook helpen wanneer u in het gebied van Rijk van Nijmegen, Maas en Waal of het Land van Cuijk woont en een CIZ-indicatie hebt voor begeleiding, verzorging of verpleging. Als u dat wilt, kunnen wij samen met u een aanvraag doen voor zorg. Indien u in het ziekenhuis verblijft, komen wij daar graag met u kennismaken. 

Waar doen we dat? 

In het gebied Rijk van Nijmegen, Arnhem, Maas en Waal en land van Cuijk.