Nieuws

VACATURE

Stafmedewerker finance (28 uur)

De coöperatie TVN Zorgt staat voor het leveren van passende betekenisvolle zorg. Het gaat om zorg en begeleiding aan jonge kinderen, volwassenen en ouderen. Daarnaast hebben we ook een zorgtuin (Pluk de Vruchten), een BSO (EN-joy! Op de Maartenschool) en het Kenniscentrum positieve gezondheid.

TVN Zorgt richt zich op innovatie en verbetering van de inhoudelijke zorg, het zorgaanbod en de zorgstructuren. Om dit te realiseren maken we keuzes en bepalen de richting in interactie met elkaar; cliënten, zorgverleners en samenwerkingspartners. TVN Zorgt is flexibel en betrokken, al 30 jaar lang.

TVN Zorgt werkt met kleine teams van betrokken, deskundige en verantwoordelijke zorgverleners. De stafdienst heeft als opdracht deze teams optimaal te faciliteren en ondersteunen.

Bij TVN Zorgt ontstaat op korte termijn een vacature voor een stafmedewerker finance

Kern van je functie

 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en administratieverantwoording, werkt nauw samen met de directeur en hebt regelmatig contact met onze accountant;
 • Je verwerkt facturen, zorgt voor een actuele crediteurenadministratie, voert betalingen uit en beantwoord vragen van zorgverleners en klanten;
 • Je draagt zorg voor het samenstellen van de verantwoordingen, de jaarrekening en de begroting in afstemming met de directeur;
 • Je signaleert verbetermogelijkheden binnen de werkprocessen en systemen;
 • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid;
 • Je biedt ondersteuning op het gebied van de loonadministratie, waaronder controle van loonstroken, loonbetalingen, afdrachten van belastingen etc.;
 • Je verzorgt de financiële monitoring van verschillende contractafspraken;
 • Je verzorgt de aanlevering van sturingsinformatie aan de teams;
 • Je legt verantwoording af aan de directie.

Wat breng je mee

 • Je hebt een HBO opleiding in financieel – economische richting gevolgd en hebt minimaal drie jaar ervaring;
 • Je hebt ervaring met Excel. Kennis van zorg specifieke wet- en regelgeving en procedures is een pré;
 • Je bent in staat om cijfers te interpreteren binnen de context van onze organisatie;
 • Je werkt gestructureerd en precies en hebt een dienstverlenende en oplossingsgerichte instelling;
 • Je bent nieuwsgierig van aard en laat zien dat je in staat bent om zaken op een andere manier aan te pakken wanneer de huidige werkwijze niet werkt.

Wat krijg je ervoor terug?

Werken bij TVN Zorgt betekent werken in een klein team met betrokken, gezellige en enthousiaste collega’s. Je werkt in een inspirerende en uitdagende omgeving. De sfeer is informeel en je hebt eengrote mate van vrijheid om je werkzaamheden vorm te geven. Het salaris is (afhankelijk van ervaring) bruto €2373,63 tot €3444,48 op basis van 36 uur per week.

Ben jij die oplossingsgerichte stafmedewerker finance, die enthousiast wordt van cijfers en in staat is deze te vertalen in begrijpelijke (maand- en kwartaal) rapportages?

Laat het ons weten! Mail je motivatie en CV naar j.heesters@tvn-zorgt.nl. Reageren kan tot 10 oktober. Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op met Monique van Eijken, directeur. Telefoon: 06-48353819

Wij zijn verhuisd per 26 februari!

Na wat hectische weken is het zover, wij zijn verhuisd!

Wij verruilen de Sint Annastraat 198C voor onze nieuwe en mooie plek; Van Den Havestraat 82.

TVN-zorgt is de samenwerking aangegaan met Nijmeegse zorg hart coöperatie U.A.

Sinds 2017 hebben wij ons zorgaanbod uitgebreid met Huishoudelijke verzorging. Om zoveel mogelijk mensen huishoudelijke verzorging te kunnen bieden, zijn wij de samenwerking aangegaan met Nijmeegse zorg hart.

Samen met Nijmeegse zorg hart, zorgen wij voor kwaliteit en aandacht.

De thuishulpen van Nijmeegse zorg hart zijn opgeleid voor het bieden van hulp en zorg bij u thuis. Zij zullen niet alleen uw huis verzorgen, maar ook het sociale aspect niet uit het oog verliezen.

De voordelen van het Nijmeegse zorg hart:

 • U bepaalt bij Nijmeegse zorg hart, in overleg met uw hulp, wanneer de zorgverlener bij u langskomt.
 • Nijmeegse zorg hart vindt persoonlijke aandacht belangrijk en zal uw wensen altijd voorop zetten.
 • De thuishulp signaleert veranderingen in uw situatie en schakelt indien nodig externe partijen in.
 • U krijgt altijd dezelfde thuishulp van Nijmeegse zorg hart bij u thuis.

Wij ervaren de samenwerking met Nijmeegse zorg hart als erg prettig en zien een rooskleurige toekomst tegemoet met een samenwerking die nog jaren zal duren!

Website Nijmeegse zorg hart: nijmeegsezorghart.nl

Voeding en vruchten van mantelzorg

Voeding en vruchten van mantelzorg
Mantelzorg: zwaar, moeilijk en belastend?
Dat is soms inderdaad het geval maar dat doet geen recht aan de ervaringen van veel
mantelzorgers die mooie momenten zien en trots zijn op de mantelzorg die zij verlenen.
Zorgen vanuit uw hart, hoe doet ù dat?

Samen in gesprek over hoe u de zorg om uw naaste ervaart, de mooie, maar ook
moeilijke, momenten samen delen.
Even op adem komen bij een kopje koffie in een mooie rustgevende omgeving.

De avond wordt ondersteund en begeleid door een huisarts,
wijkverpleegkundige van het sociale wijkteam , zorgtrajectbegeleider en
medewerker van centrum Ontmoeting in Levensvragen.

U bent van harte welkom,
De koffie, thee met wat erbij staat voor u klaar.

Datum en tijd: 11 oktober 19.30 – 21.30
Locatie: Pluk de vruchten
Griftdijk Noord 11, Nijmegen

Graag aanmelden via: m.jeuken@tvn-zorgt.nl

Zorg- en Afscheidsevent - Rijk van Nijmegen: zondag 8 oktober

Zorg- en Afscheidsevent - Rijk van Nijmegen: zondag 8 oktober

Praten over de dood

Praten over de dood gaan we liever uit de weg. Er bestaat dan ook nog veel onwetendheid over het onderwerp. Veel mensen weten niet of nauwelijks van elkaar hoe hen laatste wensen eruit zien. Daarom organiseren wij op zondag 8 oktober aanstaande het zorg- en afscheidsevenement Rijk van Nijmegen. “Door de bezoekers op een luchtige manier kennis te laten maken met het onderwerp, hopen we dat het gesprek over de dood ook in de persoonlijke omgeving makkelijker zal worden”.

Beleving en interactie

Burgermeester Carol van Eert van gemeente Beuningen opent het evenement en gedurende de dag zullen beleving en interactie centraal staan. Via een wandeling door diverse belevingswerelden, met elk hun eigen thema, is er van alles te doen, zien en leren. Weet welke belangrijke rol jouw huisarts kan spelen in de laatste levensfase, neem een kijkje achter de schermen van een goed doel of ga op speeddate met een uitvaartondernemer. Daarnaast zijn er gedurende de dag overal muzikale optredens op het terrein en is er van alles te proeven in de vorm van bijzondere hapjes.
Ook wij zijn van de partij en zien u graag op 8 oktober!
 
Informatiepagina: https://afscheidswijzer.nl/afscheidswijzer/zorg-en-afscheidsevent
Persbericht: https://afscheidswijzer.nl/actueel/afscheidswijzer-nieuws/rijk-van-nijmegen-krijgt-allereerste-zorg-en-afscheidsevent
Commercial: https://afscheidswijzer.nl/afscheidswijzer/zorg-en-afscheidsevent/weet-jij-al-wat-je-wilt
 

Werkboek 'In voor Mantelzorg'.

TVN Zorgt is nauw betrokken geweest bij de opzet van een nieuw werkboek, dat gemaakt is naar aanleiidng van het project 'In voor Mantelzorg'. 
Het werkboek is gratis te downloaden via de link: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/?id=10213&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=E-zine+EM+juni+2016&utm_content=Van+Rijn+op+slotcongres+In+voor+Mantelzorg%3A+%22zonder+mantelzorger+kan+het+niet%21%22

Resultaten TVN Zorgt samenwerken aanpak binnen In voor Mantelzorg

Omschrijving aanpak binnen In voor Mantelzorg

 

Het project Mantelzorgkring in Nijmegen richt zich op samenwerking met mantelzorgers. 
In drie deelprojecten (in 3 verschillende wijken: een oude wijk, een nieuwe wijk en een wijk met nog niet duidelijk uitgekristalliseerde samenhang) worden sociale netwerken op buurtniveau versterkt of gestimuleerd. TVN-Zorgt draagt bij aan het ontstaan van een gemeenschap op wijkniveau waarin mensen elkaar weten te vinden (mantelzorgers, vrijwilligers, zorgvragers, buurtgenoten in het algemeen en professionals in de wijk).
Rode draad bij dit project is het aanhaken bij informele buurtnetwerken. Belangrijk is dat deze zelf groeien (zwermtheorie). Daarnaast faciliteren we waar gevraagd: er wordt aansluiting gezocht bij wijkbewoners en vragen in de wijk door middel van georganiseerde bijeenkomsten.
Wij willen onder andere bijdragen aan het leven van de wijkbewoner op het gebied van (verminderen van) eenzaamheid. Door patiënten in contact te brengen met een generatiegenoot uit de directe omgeving (straat/buurtniveau) en bijvoorbeeld concrete ondersteuning te bieden aan mantelzorgers door het aanbieden van informatieavonden over (ver)zorgen.
Als deze aanpak goed blijkt te werken in de drie wijken, wordt deze toegepast op grotere schaal binnen het werkgebied van TVN-Zorgt. Met dit alles willen we ook de cultuurverandering faciliteren waarin mantelzorgen onderdeel wordt van een bottom-up beweging. Mantelzorgen geïntegreerd in het leven, ook gefaciliteerd door een nieuwe ontwikkeling als de deeleconomie.
 
Het gehele verslag is te lezen op: http://www.invoormantelzorg.nl/ivm/Resultaten-TVN-zorgt.html
 

 

 

 

 
 

Extra dag Pluk de Vruchten!!

Dagbesteding in Pluk de Vruchten nu 4 dagen open!
Onze oproep van afgelopen najaar heeft vruchten afgeworpen. Naast de mogelijkheid van dagopvang op de dinsdagen en donderdagen, zijn daar nu ook de maandag en woensdag bijgekomen. Alle dagen (van ma. tm. do.) is de tuin open van 10.00 tot 15.30 uur. Misschien komt ook de vrijdag er op korte termijn nog bij. Houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws daarover. Voor meer informatie neem contact op Janko Van der Werf via 06-28242828.
 
 
 
 
 
 
 

Eindrapportage In voor Mantelzorg

Eindrapportage In voor Mantelzorg: Versterken van samenwerking met mantelzorgers loont
Meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers. Dat zijn de grootste winstpunten als zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Die conclusie trekken Vilans en Movisie, de uitvoerders van programma In voor Mantelzorg, in hun eindrapportage die naar de Tweede Kamer is verstuurd.
Binnen In voor Mantelzorg werkten 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren een jaar lang aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. De belangrijkste resultaten zijn geboekt als het gaat om gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers. Organisaties hebben gewerkt aan een cultuur waarbij meer ruimte is voor inbreng van mantelzorgers. Ook hun werkwijze houdt nu meer rekening met mantelzorgers in bijvoorbeeld zorgplannen en overleg. “Onze evaluatiegesprekken zijn aangepast. We werken nu met de triadekaart, waarbij het zowel om de inbreng van de cliënt, de beroepskracht en ook de mantelzorger gaat. In het gesprek is apart ruimte voor de mantelzorger. Deze werkwijze is nu vast onderdeel van ons werkproces geworden”, zegt de projectleider bij InteraktContour.
Taal en houding zijn essentieel  In voor Mantelzorg heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie – van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun beelden over samenwerking delen. “Als ik door de ogen van de mantelzorger kijk, kijk ik heel anders naar zorgverleners. Als beroepskrachten willen we graag zorgen en denken dan soms toch teveel voor anderen”, zegt een medewerker van Thuiszorg Dichtbij. Ook blijkt dat taal en houding essentieel zijn. Cecil Scholten, programmaleider: “Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe spreek ik een mantelzorger aan? Een mantelzorger inzetten voor de zorg sluit niet aan bij de motivatie die mensen hebben om hun naaste te helpen. Zo’n uitdrukking roept vooral weerstand op.”
Het vervolg  In voor Mantelzorg loopt nog tot de zomer van 2016. Er komt een digitaal werkboek met instrumenten en tools die organisaties kunnen benutten. Op www.invoormantelzorg.nl zijn de aanpak van de deelnemende organisaties en praktijkervaringen te vinden ter inspiratie. Daarnaast zien de programmaleiders nog een aantal strategische opgaven die buiten de scope ligt van de afzonderlijke zorgorganisaties. Zo zijn er veel vragen over financiering en over regels en aansprakelijkheid. Deze opgaven worden voorgelegd aan de branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Over wet- en regelgeving in relatie tot mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg verschijnt begin februari ook een afzonderlijke notitie.
In voor Mantelzorg  In voor Mantelzorg zet in op het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers met verandertrajecten in 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren. In voor Mantelzorg ging van start in april 2014, de trajecten zijn afgerond in het najaar van 2015. Er zijn 3000 medewerkers en managers bereikt en 6.000 mantelzorgers. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.
Meer informatie is te vinden op www.invoormantelzorg.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Deeltijdstudies Toekomstproof

Nauwe samenwerking met HAN deeltijdopleding wijkverpleegkunde.
Vanuit ZonMW is een project gestart dat beoogt de deskundigheid van wijkverpleegkundigen, HBO-V stagiaires (als toekomstige wijkverpleegkundigen) en HBO-V docenten verder te ontwikkelen door middel van leernetwerken in de wijkverpleegkunde. Deze leernetwerken noemen we ‘zorginnovatienetwerken’ (ZIN’s). Het is een duurzame structuur en cultuur die levenslang leren mogelijk maakt. In dit project ligt de focus op versterking van zelfmanagement en zelfsturing, multidisciplinaire samenwerking en empowerment van medewerkers en cliënten. 
Wijkverpleegkundige Merita van Mook (TVN Zorgt) vormt een duo met docente Saskia Sleijster. Zo zijn er drie duo’s (ook Buurtzorg en ZZG) die regelmatig overleg met elkaar hebben.
Doelstelling: Organiseren kennismarkten - Ontwikkelen toolkit - Kennis delen, deskundigheid bevorderen van elkaar, docenten, (wijk) verpleegkundigen, studenten.
 
Kijk voor meer informatie op: http://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/verpleegkunde/
 

Koninklijk bezoek in Nijmegen

Bijna is het jaar voorbij en kunnen we terugkijken op een enerverend jaar. Een jaar met veel veranderingen in het hele zorglandschap, maar ook een verandering bij onzelf. We hebben ons perspectief verbreed en in de zorg verbinden we ons steeds meer met welzijn. Hierover ging ook het bezoek van onze Koning Willem-Alexander. Samen met de wethouder en andere partijen actief in het sociale domein (huisartsen, zorgverzekeraar VGZ, HAN, ZZG) hebben we gesproken over hoe de rol van de wijkverpleegkundige in het sociale wijkteam er in het Nijmeegse uitziet. Het was een mooie uitwisseling van ervaringen waarbij in Nijmegen al veel zaken goed ontwikkeld zijn maar waar ook oog is voor de To do's in de toekomst.

Home & Health Service

Home & health Service waar uw huis uw thuis blijft!
 
TVN Zorgt werkt samen met Home & Health Service.
Langer zelfstandig thuis wonen zal steeds meer trend en noodzaak zijn. Nederland vergrijst en de nieuwe generatie ouderen heeft duidelijke woonwensen waar de woningmarkt niet helemaal op is berekend. Ouderen dienen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, mede dankzij hulp van familie, thuishulp en aanpassingen. Home & Health Service biedt u persoonlijke assistentie rondom uw woonsituatie levensbestendig te maken. Van kleine slimme oplossingen tot grote woonaanpassingen! 
 
Meer informatie vindt u op de webstie: www.homehealth.nu
 
 
 

* De vrijwilligers van het SWON zijn Nijmeegse ouderen graag van dienst

Swon het seniorennetwerk heeft verschillende vrijwilligersdiensten die het ouderen makkelijker maken om zelfstandig te wonen. 
 
Klus Service: kleine klusjes en nuttige tips
Een kast verplaatsen. De buitenlamp repareren. Grof vuil aan de straat zetten. Of eindelijk eens dat schilderij ophangen dat al zo lang in de hoek tegen de muur staat. Als je dat zelf niet (meer) kan of als je niemand in de buurt hebt die erbij kan helpen, kan de Klus Service van Swon uitkomst bieden. 
Vervoer door een vrijwilliger: betaalbaar en persoonlijk
Wie zelf geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan door een vrijwillige chauffeur naar de plaats van bestemming gebracht worden. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of een cursus. 
Ervaar het gemak van de maaltijdservice
Elke dag een gezonde warme maaltijd klaarmaken: boodschappen doen, eten koken en alles opruimen. Dat kan een hele klus zijn als u wat minder mobiel bent, alleen woont of niet vaak heeft gekookt. Onze maaltijdservice is er voor senioren en voor mensen met een beperking of chronische ziekte, ongeacht hun leeftijd, die in de gemeente Nijmegen wonen.

Meer weten?
Kijk op www.swon.nl of bel naar (024) 365 01 90.

 

* Mantelzorgers

Werk jij met Nijmeegse cliënten die mantelzorg ontvangen of zelf mantelzorger zijn? Wijs ze dan op het ondersteuningsaanbod van de gemeente Nijmegen: het Mantelzorgcompliment en goedkope huishoudelijke hulp.
Mantelzorgers zijn mensen van 18 jaar of ouder, die:
•             meer dan 8 uur per week intensief en langdurig zorgen voor iemand anders (dus méér dan wat huisgenoten normaal gesproken ook voor elkaar doen);
•             dit niet als vrijwilligerswerk doen, maar omdat zij partner, kind, familie, buur of vriend van de zorgvrager zijn.
De gemeente Nijmegen wil ze als dank voor hun inzet ondersteunen met twee regelingen:
 
Mantelzorgcompliment
Dit is een bedrag van 150 euro. Nijmegenaren die mantelzorg ontvangen, kunnen dit aanvragen voor zijn mantelzorger. De mantelzorgontvanger krijgt het bedrag van de gemeente op zijn rekening gestort en betaalt het dan zelf aan de mantelzorger. De aanvrager moet in Nijmegen wonen, maar de mantelzorger mag ook ergens anders wonen. 
Aanvragen kan normaal gesproken tot 1 juli, maar wij denken dat nog lang niet alle mantelzorgerontvangers een compliment hebben aangevraagd. Aanvragen kan in 2015 daarom nog tot en met 15 november (na de Nijmeegse Dag van de Mantelzorg op 13 november). Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.nijmegen.nl/digitaalloket en zoek op ‘Mantelzorgcompliment’. 
 
Goedkope huishoudelijke hulp 
Mantelzorgers die in Nijmegen wonen, kunnen tot juli 2017 huishoudelijke hulp tegen een laag tarief inkopen. Het gaat om maximaal 6 uur per periode van 4 weken tegen een bedrag van € 5,81 of 5,99 (afhankelijk van aantal uur dat men koopt) . De gemeente Nijmegen betaalt de rest van de uurprijs, vanuit de Toelage huishoudelijke hulp van het Rijk (bedoeld om werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te behouden). Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.nijmegen.nl/digitaalloket en zoek op ‘extra uren’. 
Ondersteuning: Mantelzorgers kunnen met vragen altijd terecht bij het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning: tel. (024) 365 01 50 of www.mantelzorg-nijmegen.nl. Bellen met TVN Zorgt kan ook; 024-3540608 of kijk op deze website onder het kopje Mantelzorgacademie.

* Compliment

Vandaag belde de echtgenote van een onlangs overleden cliënt om TVN Zorgt te bedanken voor de geboden zorg aan haar man. Ze vertelde dat hij kort voor zijn overlijden in haar oor fluisterde, "Truitje, in de hemel zijn vast niet zoveel engelen om me heen, dan dat wij nu om ons heen hebben".
Daar doen we het voor.

Zorgverleners gezocht!

Ter ondersteuning van onze bestaande wijkteams zijn wij op zoek naar nieuwe zorgverleners; verpleegkundigen nivo 4 en 5, verzorgenden nivo 3 iG. Ook zorgverleners die ervaring hebben in de omgang met psychiatrische cliënten én tevens inzetbaar zijn voor de persoonlijke verzorging van deze cliënten zijn welkom.
Heb je interesse?  Neem dan contact met ons op, stuur een e-mail naar: info@tvnzorgt.nl, onder vermelding van 'zorgverleners gezocht'. Geef aan wat je achtergrond/ervaring is. En je naam en telefoonnummer.
 

PIDZ Zorg Nijmegen

TVN Zorgt is gestart met de formule van PIDZ Zorg.
PIDZ Zorg is gespecialiseerd in het matchen van vraag en aanbod tussen ZZP-ers en opdrachtgevers. Dit werkt via een uniek softwareprogramma waarbij met een paar muisklikken een opdracht/overeenkomst tussen de ZZP-er en de opdrachtgever gesloten kan worden. TVN Zorgt richt zich met behulp van dit systeem vooral op de inzet van ZZP-ers binnen instellingen. Als je vragen hebt of meer wilt weten, kun je contact opnemen met Monique van Eijken of Fieke Ermans.

Veel belangstelling bij opening 'Pluk de Vruchten'

Afgelopen donderdag 2 april was de officiële opening van 'Pluk de Vruchten' Een nieuw initiatief van dagbesteding voor ouderen in Lent.
Velen kwamen een kijkje nemen. Wethouder Bert Frings knipte het lint door.
Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Janko van der Werf  T: 06-28242828 of E: j.vanderwerf@tvnmail.nl
Bekijk ook de links!
(het filmpje over Pluk de Vruchten start op 5.04 min.)
http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/2545/Dagbesteding-voor-ouderen-opent-de-tuindeuren.html
 

ZORGVERLENERS GEZOCHT!

TVN Zorgt is op zoek naar zorgverleners; 
* verzorgenden 3IG
* verpleegkundigen niveau 4 en 5
* B- verpleegkundigen
Heb je interesse of wil je informatie?
Neem contact met ons op: 024-354 06 08 of stuur een e-mail: info@tvn-zorgt.nl