De Zorgpioniers

Dichtbij doen wat nodig is; Een brug van Klacht naar Kracht.
Specialistische (Ambulante) Begeleiding aan Volwassenen, Jeugd & Gezin

Wat doen we? 

Als onderdeel van TVN-Zorgt, zijn wij een team van ervaren hulpverleners. De Zorgpioniers zijn hoogopgeleide deskundigen met ieder zijn/haar eigen expertise en jarenlange ervaring. Voorop staat bij ons de klik tussen u en de begeleider. Daarom kijken we samen met u welke professional het beste aansluit op uw situatie. De Zorgpioniers zijn gedreven, maken gebruik van elkaars expertise en richten zich op de persoon in zijn of haar omgeving. De mens staat centraal en daar willen wij ons dan ook op richten. Leven vanuit eigen kracht, daarin zijn De Zorgpioniers bruggenbouwers die samen met u zoeken naar passende oplossingen, daarom noemen we onszelf pioniers!

Hoe doen we dat? 

Wij bieden gespecialiseerde begeleiding en zijn flexibel bij de aanmelding en flexibel inzetbaar. Wanneer er geen concrete hulpvraag is kunnen wij hier samen met u naar kijken. Wij werken transparant, in goede afstemming met elkaar en de betrokkenen. We streven naar een passend aanbod op maat. Samen met u willen we ons richten op de mogelijkheden en de kansen waarbij we nauw aansluiten bij uw vraag en behoefte. We beseffen dat geen probleem op zichzelf staat, maar dat moeilijkheden zich op allerlei vlakken van het leven kunnen voordoen, of het nu gaat om de opvoeding van uw kinderen, een psychische kwetsbaarheid, geldzorgen, een verstandelijke beperking en/of u kampt met een verslaving. De Zorgpioniers zijn inzetbaar voor kortdurende maar ook langer durende begeleiding en voor zowel multiproblem als eenduidige vragen. Daarom bestaat het team van De Zorgpioniers uit verschillende deskundigen die op allerlei gebieden passende hulp aan huis bieden. Wanneer u samen werkt met De Zorgpioniers werkt u samen met een team van deskundigen, dat gebruik zal maken van elkaars kennis en talenten en deze in zal zetten waar nodig.

Voor wie doen we dat? 

Wij bieden o.a.

 • (Gespecialiseerde) ambulante begeleiding voor volwassenen, gezin en jeugd
 • (Gespecialiseerde) ambulante begeleiding bij psychische en/of verstandelijke beperking
 • Individueel en systeemgericht werken
 • Werken met het netwerk 
 • Casemanagement
 • Maatschappelijk werk
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Relatie gesprekken, partner / ouder kind gesprekken
 • Woonbegeleiding
 • Hulp bij verslaving
 • Hulp bij planning, administratie en overzicht financiën
 • Cultuur sensitieve begeleiding
 • Jeugdzorg
 • Contextuele benadering
 • Psychomotorische therapie

 
Wij hebben een samenwerkingsverband met;

 • Zon Praktijk, praktijk voor psychologische hulp en systeem therapie. GZ-psycholoog Ilse van Zon.
 • Dahliakracht, Divers in zorg en welzijn.
Waar doen we dat? 

Wilt u informatie of doorverwezen worden?
U kunt te allen tijde informatie opvragen of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Binnen 2 weken nemen wij contact met u op.
Wordt u al begeleid maar is er meer nodig, bespreek dit dan met uw behandelaar die kan samen met u een aanvraag doen bij het wijkteam of direct contact opnemen met ons. Wij werken vanuit een beschikking WMO via de gemeente middels ZIN. Het sociaal wijkteam bij u in de buurt kan indiceren naar De Zorgpioniers. Voor jeugdhulp is een verwijzing via de huisarts ook mogelijk.
Wij zijn actief in Nijmegen en omgeving

Informatie 

Contact
Telefoon: 024-354 0608
maandag tm. vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
De Zorgpioniers is een onderdeel van TVN Zorgt.